Subscribe via RSS Feed
MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHMUR
Piętro Rodzaje Gatunki Odmiany Wysokość
w poszczególnych
szerokościach
geograficznych [km]
Zjawiska szczególne i
chmury towarzyszące
Chmury macierzyste
wysokie Cirrus (Ci)
– pierzaste
fibratus (fib)
uncinus (unc)
spissatus (spi)
castellanus (cas)
floccus (flo)
intortus (in)
radiatus (ra)
vertebratus (ve)
duplicatus (du)
polarne

3-8

umiarkowane

5-13

zwrotnikowe

6-18

mamma (mam)
Cirrocumulus (Cc)
Altocumulus (Ac)
Cumulonimbus (Cb)
Cirrocumulus (Cc)
– kłębiasto-pierzaste
stratiformis (str)
lenticularis (len)
castellanus (cas)
floccus (flo)
undulatus (un)
lacunosus (la)
virga (vir)
mamma (mam)
 –
Cirrostratus (Cs)
– warstwowo-pierzaste
fibratus (fib)
nebulosus (neb)
duplicatus (du)
undulatus (un)
Cirrocumulus (Cc)
Cumulonimbus (Cb)
średnie Altocumulus (Ac)
– średnie kłębiaste
stratiformis (str)
lenticularis (len)
castellanus (cas)
floccus (flo)
translucidus (tr)
perlucidus (pe)
opacus (op)
duplicatus (du)
undulatus (un)
radiatus (ra)
lacunosus (la)
polarne

2-4

umiarkowane

2-7

zwrotnikowe

2-8

virga (vir)
mamma (mam)
Cumulus (Cu)
Cumulonimbus (Cb)
Altostratus* (As)
– średnie warstwowe
translucidus (tr)
opacus (op)
duplicatus (du)
undulatus (un)
radiatus (ra)
virga (vir)
praecipitatio (pra)
pannus (pan)
mamma (mam)
Altocumulus (Ac)
Cumulonimbus (Cb)
Nimbostratus** (Ns)
– warstwowe deszczowe
 – preacipitatio (pra)
virga (vir)
pannus (pan)
Cumulus (Cu)
Cumulonimbus (Cb)
niskie Stratocumulus (Sc)
– kłębiaste-warstwowe
stratiformis (str)
lenticularis (len)
castellanus (cas)
translucidus (tr)
perlucidus (pe)
opacus (op)
duplicatus (du)
undulatus (un)
radiatus (ra)
lacunosus (la)
polarne

0-2

umiarkowane

0-2

zwrotnikowe

0-2

mamma (mam)
virga (vir)
preacipitatio (pra)
Altostratus (As)
Nimbostratus (Ns)
Cumulus (Cu)
Cumulonimbus (Cb)
Stratus (St)
-niskie warstwowe
nebulosus (neb)
fractus (fra)
opacus (op)
translucidus (tr)
undulatus (un)
preacipitatio (pra) Nimbostratus (Ns)
Cumulus (Cu)
Cumulonimbus (Cb)
chmury
pionowe
(konwekcyjne)
Cumulus (Cu)
– kłębiaste
humilis (hum)
mediocris (med)
congestus (con)
fractus (fra)
radiatus (ra)

pileus (pil)
velum (vel)
virga (vir)
preacipitatio (pra)
arcus (arc)
pannus (pan)
tuba (tub)
Altocumulus (Ac)
Stratocumulus (Sc)
Cumulonimbus (Cb)
– kłębiaste deszczowe
calvus (cal)
capilatus (cap)
preacipitatio (pra)
virga (vir)
pannus (pan)
incus (inc)
mamma (mam)
pileus (pil)
velum (vel)
arcus (arc)
tuba (tub)
Altocumulus (Ac)
Altostratus (As)
Nimbostratus (Ns)
Stratocumulus (Sc)
Cumulus (Cu)

* chmura Altostratus znajduje się zwykle w średnim piętrze, często jednak sięga wyżej

** chmura Nimbostratus znajduje się prawie zawsze w średnim piętrze, zwykle jednak przenika w inne piętra