Metryka stacji


Stacja: OLZA
Rzeka: Odra (1)
Województwo: śląskie
Powierzchnia zlewni: 5829.96 km2
KM rzeki: 717.59 km
Aktualny stan wody:  134 cm  2019-01-23 00:50:00
Poprzedni stan wody: 134 cm 2019-01-23 00:40:00
Stan alarmowy: 610 cm
Stan ostrzegawczy: 500 cm
Stan wysoki: 263 cm
Stan niski: 122 cm
Trend: bez zmian

Stan wody [cm]


Przepływ wody [m3/s]


Informacje


STAN ALARMOWY

Jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.

STAN OSTRZEGAWCZY

Układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.

Dane tabelaryczne


DataStanPrzepływ
2019-01-23 00:00
2019-01-22 23:00
2019-01-22 22:00
2019-01-22 21:00
2019-01-22 20:00
2019-01-22 19:00
2019-01-22 18:00
2019-01-22 17:00
2019-01-22 16:00
2019-01-22 15:00
2019-01-22 14:00
2019-01-22 13:00
2019-01-22 12:00
2019-01-22 11:00
2019-01-22 10:00
2019-01-22 09:00
2019-01-22 08:00
2019-01-22 07:00
2019-01-22 06:00
2019-01-22 05:00
2019-01-22 04:00
2019-01-22 03:00
2019-01-22 02:00
2019-01-22 01:00
2019-01-22 00:00
2019-01-21 23:00
2019-01-21 22:00
2019-01-21 21:00
2019-01-21 20:00
2019-01-21 19:00
2019-01-21 18:00
2019-01-21 17:00
2019-01-21 16:00
2019-01-21 15:00
2019-01-21 14:00
2019-01-21 13:00
2019-01-21 12:00
2019-01-21 11:00
2019-01-21 10:00
2019-01-21 09:00
2019-01-21 08:00
2019-01-21 07:00
2019-01-21 06:00
2019-01-21 05:00
2019-01-21 04:00
2019-01-21 03:00
2019-01-21 02:00
2019-01-21 01:00
2019-01-21 00:00
2019-01-20 23:00
2019-01-20 22:00
2019-01-20 21:00
2019-01-20 20:00
2019-01-20 19:00
2019-01-20 18:00
2019-01-20 17:00
2019-01-20 16:00
2019-01-20 15:00
2019-01-20 14:00
2019-01-20 13:00
2019-01-20 12:00
2019-01-20 11:00
2019-01-20 10:00
2019-01-20 09:00
2019-01-20 08:00
2019-01-20 07:00
2019-01-20 06:00
2019-01-20 05:00
2019-01-20 04:00
2019-01-20 03:00
2019-01-20 02:00
2019-01-20 01:00
2019-01-20 00:00

Olza

Kategoria: Hydro Tagi : 
NULL

Ruda Kozielska

Kategoria: Hydro Tagi : 
NULL

Krzyżanowice

Kategoria: Hydro Tagi : 
NULL

Chałupki

Kategoria: Hydro Tagi : 
NULL

Bojanów

Kategoria: Hydro Tagi : 

bla 4

bla bla bla 4 

bla bla bla 4

NULL

Racibórz-Miedonia

Kategoria: Hydro Tagi : 
NULL