Dzisiaj mamy: piątek, 22 stycznia 2021
wschód: 07:32:45zachód: 16:25:46
Imieniny obchodzą: Wiktora, Wilhelma, Wincentego

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Bojanów
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  66 cm (17:50)
poprzedni stan wody: 66 cm (17:40)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 60 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(66cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.29m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.46m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(1.37m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
18:00, 19 Sty61
19:00, 19 Sty61
20:00, 19 Sty61
21:00, 19 Sty61
22:00, 19 Sty61
23:00, 19 Sty61
00:00, 20 Sty61
01:00, 20 Sty61
02:00, 20 Sty60
03:00, 20 Sty60
04:00, 20 Sty60
05:00, 20 Sty60
06:00, 20 Sty61
07:00, 20 Sty61
08:00, 20 Sty61
09:00, 20 Sty61
10:00, 20 Sty61
11:00, 20 Sty61
12:00, 20 Sty61
13:00, 20 Sty61
14:00, 20 Sty61
15:00, 20 Sty62
16:00, 20 Sty62
17:00, 20 Sty62
18:00, 20 Sty62
19:00, 20 Sty62
20:00, 20 Sty62
21:00, 20 Sty62
22:00, 20 Sty62
23:00, 20 Sty62
00:00, 21 Sty62
01:00, 21 Sty63
02:00, 21 Sty62
03:00, 21 Sty62
04:00, 21 Sty62
05:00, 21 Sty63
06:00, 21 Sty63
07:00, 21 Sty63
08:00, 21 Sty63
09:00, 21 Sty63
10:00, 21 Sty64
11:00, 21 Sty63
12:00, 21 Sty63
13:00, 21 Sty63
14:00, 21 Sty63
15:00, 21 Sty63
16:00, 21 Sty64
17:00, 21 Sty64
18:00, 21 Sty64
19:00, 21 Sty64
20:00, 21 Sty63
21:00, 21 Sty63
22:00, 21 Sty64
23:00, 21 Sty64
00:00, 22 Sty64
01:00, 22 Sty63
02:00, 22 Sty63
03:00, 22 Sty63
04:00, 22 Sty64
05:00, 22 Sty64
06:00, 22 Sty64
07:00, 22 Sty64
08:00, 22 Sty64
09:00, 22 Sty64
10:00, 22 Sty64
11:00, 22 Sty64
12:00, 22 Sty65
13:00, 22 Sty64
14:00, 22 Sty64
15:00, 22 Sty65
16:00, 22 Sty65
17:00, 22 Sty66

Bojanów