Dzisiaj mamy: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
wschód: 05:44:42zachód: 19:48:17
Imieniny obchodzą: Agnieszki, Czesława, Czesławy, Teodora

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Bojanów
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  66 cm (00:40)
poprzedni stan wody: 66 cm (00:30)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 60 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(66cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.29m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.46m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(1.53m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
00:00, 17 Kwi65
01:00, 17 Kwi65
02:00, 17 Kwi66
03:00, 17 Kwi65
04:00, 17 Kwi65
05:00, 17 Kwi66
06:00, 17 Kwi66
07:00, 17 Kwi66
08:00, 17 Kwi66
09:00, 17 Kwi66
10:00, 17 Kwi66
11:00, 17 Kwi66
12:00, 17 Kwi66
13:00, 17 Kwi66
14:00, 17 Kwi65
15:00, 17 Kwi65
16:00, 17 Kwi66
17:00, 17 Kwi65
18:00, 17 Kwi65
19:00, 17 Kwi65
20:00, 17 Kwi65
21:00, 17 Kwi65
22:00, 17 Kwi65
23:00, 17 Kwi64
00:00, 18 Kwi65
01:00, 18 Kwi65
02:00, 18 Kwi65
03:00, 18 Kwi64
04:00, 18 Kwi64
05:00, 18 Kwi64
06:00, 18 Kwi64
07:00, 18 Kwi64
08:00, 18 Kwi64
09:00, 18 Kwi64
10:00, 18 Kwi64
11:00, 18 Kwi64
12:00, 18 Kwi64
13:00, 18 Kwi64
14:00, 18 Kwi64
15:00, 18 Kwi63
16:00, 18 Kwi64
17:00, 18 Kwi64
18:00, 18 Kwi64
19:00, 18 Kwi64
20:00, 18 Kwi64
21:00, 18 Kwi64
22:00, 18 Kwi64
23:00, 18 Kwi64
00:00, 19 Kwi64
01:00, 19 Kwi63
02:00, 19 Kwi63
03:00, 19 Kwi63
04:00, 19 Kwi63
05:00, 19 Kwi63
06:00, 19 Kwi63
07:00, 19 Kwi63
08:00, 19 Kwi63
09:00, 19 Kwi63
10:00, 19 Kwi63
11:00, 19 Kwi63
12:00, 19 Kwi63
13:00, 19 Kwi64
14:00, 19 Kwi64
15:00, 19 Kwi65
16:00, 19 Kwi66
17:00, 19 Kwi67
18:00, 19 Kwi67
19:00, 19 Kwi67
20:00, 19 Kwi67
21:00, 19 Kwi67
22:00, 19 Kwi67
23:00, 19 Kwi66
00:00, 20 Kwi66

Bojanów