Dzisiaj mamy: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
wschód: 05:44:42zachód: 19:48:17
Imieniny obchodzą: Adolfa, Leona, Tymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Krzyżanowice
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  229 cm (23:00)
poprzedni stan wody: 229 cm (22:50)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 110 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(229cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(540m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(56.7m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(125m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
23:00, 16 Kwi225
00:00, 17 Kwi226
01:00, 17 Kwi227
02:00, 17 Kwi228
03:00, 17 Kwi228
04:00, 17 Kwi229
05:00, 17 Kwi229
06:00, 17 Kwi229
07:00, 17 Kwi228
08:00, 17 Kwi229
09:00, 17 Kwi230
10:00, 17 Kwi230
11:00, 17 Kwi232
12:00, 17 Kwi231
13:00, 17 Kwi232
14:00, 17 Kwi234
15:00, 17 Kwi234
16:00, 17 Kwi236
17:00, 17 Kwi236
18:00, 17 Kwi236
19:00, 17 Kwi236
20:00, 17 Kwi236
21:00, 17 Kwi234
22:00, 17 Kwi233
23:00, 17 Kwi234
00:00, 18 Kwi234
01:00, 18 Kwi235
02:00, 18 Kwi237
03:00, 18 Kwi238
04:00, 18 Kwi239
05:00, 18 Kwi239
06:00, 18 Kwi239
07:00, 18 Kwi238
08:00, 18 Kwi238
09:00, 18 Kwi237
10:00, 18 Kwi236
11:00, 18 Kwi235
12:00, 18 Kwi234
13:00, 18 Kwi234
14:00, 18 Kwi232
15:00, 18 Kwi232
16:00, 18 Kwi231
17:00, 18 Kwi231
18:00, 18 Kwi229
19:00, 18 Kwi229
20:00, 18 Kwi227
21:00, 18 Kwi228
22:00, 18 Kwi230
23:00, 18 Kwi233
00:00, 19 Kwi238
01:00, 19 Kwi242
02:00, 19 Kwi246
03:00, 19 Kwi247
04:00, 19 Kwi247
05:00, 19 Kwi248
06:00, 19 Kwi247
07:00, 19 Kwi246
08:00, 19 Kwi244
09:00, 19 Kwi242
10:00, 19 Kwi240
11:00, 19 Kwi238
12:00, 19 Kwi238
13:00, 19 Kwi237
14:00, 19 Kwi235
16:00, 19 Kwi234
17:00, 19 Kwi234
18:00, 19 Kwi233
19:00, 19 Kwi232
20:00, 19 Kwi230
21:00, 19 Kwi228
22:00, 19 Kwi227
23:00, 19 Kwi229

Krzyżanowice