Dzisiaj mamy: piątek, 22 stycznia 2021
wschód: 07:32:45zachód: 16:25:46
Imieniny obchodzą: Wiktora, Wilhelma, Wincentego

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Krzyżanowice
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  198 cm (16:00)
poprzedni stan wody: 197 cm (15:50)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 110 cm
Trend: rosnący
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(198cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(540m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(56.7m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(98.4m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
16:00, 19 Sty137
17:00, 19 Sty138
18:00, 19 Sty140
19:00, 19 Sty141
20:00, 19 Sty142
21:00, 19 Sty142
22:00, 19 Sty142
23:00, 19 Sty142
00:00, 20 Sty142
01:00, 20 Sty142
02:00, 20 Sty142
03:00, 20 Sty142
04:00, 20 Sty143
05:00, 20 Sty143
06:00, 20 Sty143
07:00, 20 Sty143
08:00, 20 Sty144
09:00, 20 Sty144
10:00, 20 Sty144
11:00, 20 Sty144
12:00, 20 Sty145
13:00, 20 Sty145
14:00, 20 Sty146
15:00, 20 Sty147
16:00, 20 Sty148
17:00, 20 Sty148
18:00, 20 Sty150
19:00, 20 Sty151
20:00, 20 Sty151
21:00, 20 Sty152
22:00, 20 Sty152
23:00, 20 Sty152
00:00, 21 Sty152
01:00, 21 Sty151
02:00, 21 Sty150
03:00, 21 Sty150
04:00, 21 Sty151
05:00, 21 Sty152
06:00, 21 Sty152
07:00, 21 Sty152
08:00, 21 Sty152
09:00, 21 Sty152
10:00, 21 Sty152
11:00, 21 Sty153
12:00, 21 Sty153
13:00, 21 Sty151
14:00, 21 Sty152
15:00, 21 Sty155
16:00, 21 Sty156
17:00, 21 Sty155
18:00, 21 Sty155
19:00, 21 Sty155
20:00, 21 Sty157
21:00, 21 Sty158
22:00, 21 Sty161
23:00, 21 Sty164
00:00, 22 Sty167
01:00, 22 Sty171
02:00, 22 Sty173
03:00, 22 Sty176
04:00, 22 Sty177
05:00, 22 Sty178
06:00, 22 Sty179
07:00, 22 Sty179
08:00, 22 Sty179
09:00, 22 Sty180
10:00, 22 Sty181
11:00, 22 Sty182
12:00, 22 Sty184
13:00, 22 Sty188
14:00, 22 Sty190
15:00, 22 Sty194
16:00, 22 Sty198

Krzyżanowice