Subscribe via RSS Feed
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU GROŹNYCH ZJAWISK HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
Data i czas Porywy wiatru
≥15 m/s
Intensywne opady o wydajności
≥30 mm na dobę
Przekroczenia hydrologicznych
stanów ostrzegawczych
Przekroczenia hydrologicznych
stanów alarmowych
01.03.2017 06:00 21 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
02.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
03.03.2017 06:00 19 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
04.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
05.03.2017 06:00 17 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
06.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
07.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
08.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
09.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
10.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
11.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
12.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
13.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
14.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
15.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
16.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
17.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
18.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
19.03.2017 06:00 16 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
20.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
21.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
22.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
23.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
24.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
25.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
26.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
27.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
28.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
29.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
30.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły
31.03.2017 06:00 nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły