Subscribe via RSS Feed

Komentarz synoptyczny

Komentarz synoptyka: silne burze w powiecie raciborskim

W niedzielę region znajdował się pod wpływem wieloośrodkowego układu niżowego rozciągającego się od Skandynawii po zachodnią Rosję. Od zachodu przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Za tym frontem nasuwał się kolejny, wtórny front atmosferyczny. Byliśmy gorącym, wilgotnym i chwiejnym powietrzu zwrotnikowym.

Chmury burzowe na Raciborzem

Chmury burzowe nad Raciborzem

W niedzielę region znajdował się pod wpływem wieloośrodkowego układu niżowego rozciągającego się od Skandynawii po zachodnią Rosję. Od zachodu przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Za tym frontem nasuwał się kolejny, wtórny front atmosferyczny. Byliśmy gorącym, wilgotnym i chwiejnym powietrzu zwrotnikowym. Zachmurzenie było małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo do dużego i całkowitego. Temperatura maksymalna zgodnie z wydanym ostrzeżeniem wzrosła do 31°C. Od godzin popołudniowych obserwowane były burze, miejscami silne, podczas których opady deszczu miały nawalne natężenie. Lokalnie wystąpiły silne porywy wiatru do około 80 km/h. Największe sumy opadów wystąpiły w północnej części powiatu. Za dobę hydrologiczną od godz. 8:00 dnia 31.07.2016 do godz. 8:00 dnia 1.08.2016 pomierzone opady wyniosły od 19,4 mm do 21,4 mm. Miejscami, na podstawie obrazów radarowych można szacować, że sumy opadów były większe, od 30 mm do nawet 80 mm (rejon Rud) W nocy z niedzieli na poniedziałek byliśmy pod wpływem aktywnych ośrodków niżowych z falującym frontem atmosferycznym, które były przyczyną intensywnych opadów deszczu jednostajnych, z wbudowanymi strukturami konwekcyjnymi. Region znajdował się w zasięgu wtórnych ośrodków niżowych – bardziej rozległego znad Dolnego Śląska i mniejszego, przemieszczającego się znad pogranicza Czech i Słowacji. Pomiędzy tymi ośrodkami rozciągała się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z zachodu stopniowo zaczęło napływać chłodne powietrze polarno-morskie. Zachmurzenie było całkowite. Temperatura minimalna wyniosła 17°C. Występowały jednostajne opady deszczu, początkowo także burze. W godzinach porannych opady deszczu całkowicie zanikły. W poniedziałek od zachodu zaczął rozbudowywać się klin Wyżu Azorskiego. Z zachodu napływało powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie było całkowite i duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniosła 22°C. W ciągu dnia nie były obserwowane opady atmosferyczne. Sytuacja hydrologiczna w dorzeczu górnej Odry: W związku z intensywnymi opadami deszczu, na górnej Odrze wystąpiły gwałtowne wzrosty poziomu wody. W okresie poprzedzającym, stany wód układały się w strefie stanów niskich. W dalszym okresie, w wyniku intensywnych opadów deszczu (burzowych i jednostajnych) zaobserwowano gwałtowne wzrosty poziomu wody we wszystkich przekrojach wodowskazowych, tj. od Chałupek do Raciborza-Miedoni. Przemieszczające się wezbranie górną Odrą osiągnęło swoje maksimum w przekroju Racibórz-Miedonia w poniedziałek w godzinach popołudniowych, osiągając dolną granicę stanów wysokich. W tym samym dniu we wszystkich przekrojach nastąpiła stabilizacja i opadanie stanów wody. W dalszym okresie przewiduje się dalsze opadanie i wyrównanie stanów wody.

Data i czas wydania: 1.08.2016 20:45

Opracowanie: Meteo Project