Subscribe via RSS Feed

Ważne sprawy i komunikaty

 

Komunikat Meteo Project: intensywne opady deszczu oraz gwałtowne wzrosty stanów wody

Niż Genueński, który będzie się przemieszczał z basenu Morza Śródziemnego w kierunku Polski torem Vb według klasyfikacji Wilhelma Jakoba Van Bebbera, będzie przyczyną intensywnych opadów deszczu w dorzeczu górnej Odry. W związku z czym w dniach 26-28 kwietnia w województwie śląskim spodziewane są intensywne opady deszczu, powodujące gwałtowne wzrosty stanów wody. Niż, o którym mowa spowodował na przestrzeni lat wiele licznych, a także katastrofalnych w skutkach powodzi w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Przykładem tego są powodzie 1997 oraz 2010. Tym razem sytuacja nie będzie aż tak dramatyczna jak z przed lat.

Jak dochodzi do powstania Niżu Genueńskiego?

Znad Oceanu atlantyckiego przemieszcza się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym obejmując Europę środkową. W strefie chłodnego frontu, który stopniowo staje się tzw. quasi-stacjonarnym, w rejonie basenu Morza Śródziemnego powstają fale cyklogenetyczne, na których wierzchołku rozwijają się ośrodki niżowe. Następuje dalszy proces cyklogenezy oraz przemieszczania się torem Vb według W.J.Van Bebbera niżu i/lub niżów w kierunku Polski. Następuje stopniowy proces wypełniania się niżu, z ośrodkiem nad Polską południową lub Czechami, stającego się układem stacjonarnym, wolno przemieszczającym nad Ukrainę lub Białoruś, któremu towarzyszą opady o znacznym natężeniu, często są to opady ekstremalne >100 mm/dobę. Siłą napędową tego typu układów niskiego ciśnienia jest kondensacja pary wodnej, zaciąganej w ciepłym wycinku niżu znad stosunkowo ciepłego basenu Morza Śródziemnego i transportowanej wraz z ruchami wstępującymi w głąb Europy Środkowej. W „niżach genueńskich” występuje na ogół znaczący poziomy gradient termiczny, pomiędzy masami powietrza morskiego z południa, a chłodnymi masami powietrza polarnego, morskiego lub arktycznego, zaciąganego w tylnej części niżu z sektora północnego. Wielkoskalowe ruchy wznoszące, transportujące ciepłe i wilgotne powietrze śródziemnomorskie nad cięższe i chłodniejsze polarne, morskie, powodują przy tym kondensację ogromnych zasobów wilgoci objawiającą się zazwyczaj ciągłymi, intensywnymi opadami deszczu.

Wstępna prognoza opadów atmosferycznych dla powiatu raciborskiego

Spodziewamy się, że opady ciągłe rozpoczną się w nocy z wtorku na środę 25/26.04. W środę w ciągu dnia przewidywane jest nasilenie opadów deszczu. W czwartek 27.04 nastąpi przejściowe słabnięcie opadów. Ponownego nasilenia opadów, a zarazem największego natężenia spodziewamy się w nocy z czwartku na piątek 27/28.04. W piątek 28.04 w godzinach wieczornych opady zaczną słabnąć i zanikać. Strefy intensywnych opadów deszczu przemieszczać się będą z południowego-zachodu na północny-wschód, następnie z południa na północ regionu. Natężenie opadów na ogół będzie umiarkowane, przejściowo niewykluczone silne. Szczegóły dotyczące prognozowanych sum opadów zostaną podaną w poszczególnych ostrzeżeniach meteorologicznych.

Sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w powiecie raciborskim w dniu 24 kwietnia godz. 6 UTC

Stan wody w Odrze na wszystkich stacjach obserwacyjno-pomiarowych, tj. od Chałupek do Raciborza-Miedoni układa się w strefie wody średniej. Zaobserwowano następujące stany wody:

Chałupki 178 cm (stan ostrzegawczy 300 cm, stan alarmowy 420 cm),
Krzyżanowice 195 cm (stan ostrzegawczy 360 cm, stan alarmowy 500 cm),
Racibórz-Miedonia 227 cm (stan ostrzegawczy 400 cm, stan alarmowy 600 cm ),

(Dane dotyczące stanów wody zostały zaczerpnięte z operacyjnego systemu hydrologii Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej IMGW-PIB)

Sytuacja hydrologiczna w dorzeczu górnej Odry po stronie czeskiej
w dniu 24 kwietnia godz. 6 UTC

rz. Odra stacja Bohumin 178 cm,
rz. Ostravica stacja Ostrava 110 cm,
rz. Olza stacja Vernovice 129 cm,
rz. Opava stacja Dehylov 123 cm,

(Dane dotyczące stanów wody zostały zaczerpnięte z Hlásná a předpovědní povodňová služba, Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ)

Wstępna prognoza hydrologiczna dla rzeki Odry w powiecie raciborskim

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na górnej Odrze w profilach od Chałupek do Raciborza-Miedoni przemieszczać się będzie fala wezbrania z przekroczeniem hydrologicznych stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych. Największego przyboru wody spodziewamy się w przekroju Racibórz-Miedonia, gdzie kulminacja prawdopodobnie nastąpi w nocy z soboty na niedzielę. Poniżej w/w profilu fala wezbraniowa najprawdopodobniej ulegać będzie stopniowej transformacji.

Planowane ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatu raciborskiego

W związku prognozowanymi opadami deszczu zostaną wydane 2 ostrzeżenia meteorologiczne z pierwszym stopniem zagrożenia w trzystopniowej skali.Pierwsze ostrzeżenie najprawdopodobniej zostanie wydane we wtorek 25.04 w godzinach wieczornych. Kolejne ostrzeżenie zostanie wydane w środę w godzinach wieczornych lub we wczesnych godzinach porannych w czwartek 27.04.

Więcej informacji w kolejnych komunikatach i ostrzeżeniach.

Data i czas wydania: 24.04.2017, 23:53

Opracowanie Meteo Project (meteoproject.info.pl

 

Wykorzystywanie powyższego komunikatu w celach komercyjnych jest możliwe wyłącznie po uprzednio uzyskanej pisemnej zgody administratora strony