Dzisiaj mamy: niedziela, 3 lipca 2022
wschód: 04:43 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Anatola, Jacka
wschód: 08:39 zachód: 23:44

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  67 cm (2022-07-03 09:20)
poprzedni stan wody: 67 cm (2022-07-03 09:10)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: malejący
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(67cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.2m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
9:00, 30 cze630
10:00, 30 cze620
11:00, 30 cze620
12:00, 30 cze610
13:00, 30 cze600
14:00, 30 cze580
15:00, 30 cze590
16:00, 30 cze580
17:00, 30 cze570
18:00, 30 cze570
19:00, 30 cze560
20:00, 30 cze560
21:00, 30 cze560
22:00, 30 cze550
23:00, 30 cze550
0:00, 1 lip550
1:00, 1 lip550
2:00, 1 lip560
3:00, 1 lip560
4:00, 1 lip570
5:00, 1 lip570
6:00, 1 lip570
7:00, 1 lip560
8:00, 1 lip560
9:00, 1 lip560
10:00, 1 lip550
11:00, 1 lip550
12:00, 1 lip550
13:00, 1 lip540
14:00, 1 lip540
15:00, 1 lip530
16:00, 1 lip530
17:00, 1 lip520
18:00, 1 lip520
19:00, 1 lip520
20:00, 1 lip520
21:00, 1 lip540
22:00, 1 lip761
23:00, 1 lip801
0:00, 2 lip821
1:00, 2 lip841
2:00, 2 lip872
3:00, 2 lip912
4:00, 2 lip952
5:00, 2 lip982
6:00, 2 lip1013
9:00, 2 lip1043
10:00, 2 lip1033
11:00, 2 lip1033
12:00, 2 lip1023
13:00, 2 lip1023
14:00, 2 lip1013
15:00, 2 lip1013
16:00, 2 lip1013
17:00, 2 lip1003
18:00, 2 lip1003
19:00, 2 lip1003
20:00, 2 lip1003
21:00, 2 lip993
22:00, 2 lip982
23:00, 2 lip952
0:00, 3 lip932
1:00, 3 lip912
2:00, 3 lip882
3:00, 3 lip841
4:00, 3 lip811
5:00, 3 lip771
6:00, 3 lip751
7:00, 3 lip721
8:00, 3 lip700
9:00, 3 lip680
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów