Dzisiaj mamy: piątek, 9 grudnia 2022
wschód: 07:33 zachód: 15:45
Imieniny obchodzą: Anety, Leokadii, Wiesława
wschód: 16:18 zachód: 09:06

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 520.57 km²
km rzeki: 9.46 km
aktualny stan wody:  57 cm (2022-12-09 02:10)
poprzedni stan wody: 57 cm (2022-12-09 02:00)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(57cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.2m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
2:00, 6 gru540
3:00, 6 gru550
4:00, 6 gru550
5:00, 6 gru550
6:00, 6 gru570
7:00, 6 gru580
8:00, 6 gru590
9:00, 6 gru610
10:00, 6 gru641
11:00, 6 gru651
12:00, 6 gru651
13:00, 6 gru641
14:00, 6 gru631
15:00, 6 gru620
16:00, 6 gru620
17:00, 6 gru620
18:00, 6 gru620
19:00, 6 gru620
20:00, 6 gru620
21:00, 6 gru610
22:00, 6 gru620
23:00, 6 gru620
0:00, 7 gru631
1:00, 7 gru651
2:00, 7 gru661
3:00, 7 gru671
4:00, 7 gru671
5:00, 7 gru661
6:00, 7 gru651
7:00, 7 gru651
8:00, 7 gru651
9:00, 7 gru651
10:00, 7 gru651
11:00, 7 gru641
12:00, 7 gru641
13:00, 7 gru641
14:00, 7 gru641
15:00, 7 gru641
16:00, 7 gru631
17:00, 7 gru631
18:00, 7 gru631
19:00, 7 gru631
20:00, 7 gru620
21:00, 7 gru620
22:00, 7 gru610
23:00, 7 gru610
0:00, 8 gru610
1:00, 8 gru610
2:00, 8 gru600
3:00, 8 gru600
4:00, 8 gru600
5:00, 8 gru590
6:00, 8 gru600
7:00, 8 gru590
8:00, 8 gru590
9:00, 8 gru590
10:00, 8 gru590
11:00, 8 gru580
12:00, 8 gru580
13:00, 8 gru580
14:00, 8 gru580
15:00, 8 gru580
16:00, 8 gru580
17:00, 8 gru570
18:00, 8 gru580
19:00, 8 gru580
20:00, 8 gru580
21:00, 8 gru570
22:00, 8 gru580
23:00, 8 gru570
0:00, 9 gru570
1:00, 9 gru570
2:00, 9 gru570
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów