Dzisiaj mamy: wtorek, 21 marca 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Benedykta, Lubomiry, Marzanny
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 520.57 km²
km rzeki: 9.46 km
aktualny stan wody:  56 cm (2023-03-21 01:20)
poprzedni stan wody: 56 cm (2023-03-21 01:00)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(56cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.2m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
1:00, 18 mar560
2:00, 18 mar560
3:00, 18 mar560
4:00, 18 mar560
5:00, 18 mar560
6:00, 18 mar560
7:00, 18 mar560
8:00, 18 mar560
9:00, 18 mar560
10:00, 18 mar560
11:00, 18 mar560
12:00, 18 mar560
13:00, 18 mar570
14:00, 18 mar570
15:00, 18 mar570
16:00, 18 mar570
17:00, 18 mar570
18:00, 18 mar570
19:00, 18 mar570
20:00, 18 mar560
21:00, 18 mar560
22:00, 18 mar560
23:00, 18 mar560
0:00, 19 mar560
1:00, 19 mar560
2:00, 19 mar560
3:00, 19 mar550
4:00, 19 mar560
5:00, 19 mar550
6:00, 19 mar560
7:00, 19 mar550
8:00, 19 mar560
9:00, 19 mar550
10:00, 19 mar550
11:00, 19 mar550
12:00, 19 mar550
13:00, 19 mar560
14:00, 19 mar560
15:00, 19 mar560
16:00, 19 mar560
17:00, 19 mar550
18:00, 19 mar550
19:00, 19 mar550
20:00, 19 mar550
21:00, 19 mar550
22:00, 19 mar560
23:00, 19 mar560
0:00, 20 mar550
1:00, 20 mar560
2:00, 20 mar560
3:00, 20 mar560
4:00, 20 mar550
5:00, 20 mar550
6:00, 20 mar550
7:00, 20 mar550
8:00, 20 mar550
9:00, 20 mar550
10:00, 20 mar550
11:00, 20 mar550
12:00, 20 mar550
13:00, 20 mar550
14:00, 20 mar560
15:00, 20 mar560
16:00, 20 mar560
17:00, 20 mar560
18:00, 20 mar550
19:00, 20 mar560
20:00, 20 mar550
21:00, 20 mar560
22:00, 20 mar560
23:00, 20 mar560
0:00, 21 mar560
1:00, 21 mar560
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów