Dzisiaj mamy: czwartek, 29 lipca 2021
wschód: 05:12 zachód: 20:34
Imieniny obchodzą: Eugeniusza, Marty, Olafa
wschód: 23:13 zachód: 11:13

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  55 cm (2021-07-29 11:00)
poprzedni stan wody: 55 cm (2021-07-29 10:50)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(55cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 26 Lip560
12:00, 26 Lip550
13:00, 26 Lip540
14:00, 26 Lip530
15:00, 26 Lip520
16:00, 26 Lip520
17:00, 26 Lip510
18:00, 26 Lip510
19:00, 26 Lip500
20:00, 26 Lip500
21:00, 26 Lip490
22:00, 26 Lip490
23:00, 26 Lip490
0:00, 27 Lip490
1:00, 27 Lip490
2:00, 27 Lip480
3:00, 27 Lip490
4:00, 27 Lip490
5:00, 27 Lip490
6:00, 27 Lip480
7:00, 27 Lip490
8:00, 27 Lip490
9:00, 27 Lip510
10:00, 27 Lip520
11:00, 27 Lip540
12:00, 27 Lip540
13:00, 27 Lip540
14:00, 27 Lip540
15:00, 27 Lip530
16:00, 27 Lip530
17:00, 27 Lip520
18:00, 27 Lip510
19:00, 27 Lip510
20:00, 27 Lip510
21:00, 27 Lip500
22:00, 27 Lip500
23:00, 27 Lip490
0:00, 28 Lip490
1:00, 28 Lip490
2:00, 28 Lip490
3:00, 28 Lip480
4:00, 28 Lip480
5:00, 28 Lip490
6:00, 28 Lip480
7:00, 28 Lip480
8:00, 28 Lip490
9:00, 28 Lip490
10:00, 28 Lip500
11:00, 28 Lip520
12:00, 28 Lip530
13:00, 28 Lip550
14:00, 28 Lip560
15:00, 28 Lip570
16:00, 28 Lip580
17:00, 28 Lip580
18:00, 28 Lip580
19:00, 28 Lip570
20:00, 28 Lip570
21:00, 28 Lip570
22:00, 28 Lip691
23:00, 28 Lip742
0:00, 29 Lip752
1:00, 29 Lip681
2:00, 29 Lip611
3:00, 29 Lip580
4:00, 29 Lip580
5:00, 29 Lip580
6:00, 29 Lip580
7:00, 29 Lip580
8:00, 29 Lip570
9:00, 29 Lip560
10:00, 29 Lip550
11:00, 29 Lip550
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów