Dzisiaj mamy: poniedziałek, 11 grudnia 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Artura, Daniela, Waldemara
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 520.57 km²
km rzeki: 9.46 km
aktualny stan wody:  71 cm (2023-12-11 15:30)
poprzedni stan wody: 71 cm (2023-12-11 15:20)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: wzrastający
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(71cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(14.9m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.28m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.44m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(1m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
15:00, 8 gru640
16:00, 8 gru640
17:00, 8 gru640
18:00, 8 gru640
19:00, 8 gru640
20:00, 8 gru640
21:00, 8 gru650
22:00, 8 gru650
23:00, 8 gru650
0:00, 9 gru650
1:00, 9 gru650
2:00, 9 gru640
3:00, 9 gru650
4:00, 9 gru630
5:00, 9 gru630
6:00, 9 gru630
7:00, 9 gru630
8:00, 9 gru630
9:00, 9 gru630
10:00, 9 gru630
11:00, 9 gru630
12:00, 9 gru630
13:00, 9 gru630
14:00, 9 gru630
15:00, 9 gru630
16:00, 9 gru640
17:00, 9 gru640
18:00, 9 gru640
19:00, 9 gru640
20:00, 9 gru640
21:00, 9 gru640
22:00, 9 gru640
23:00, 9 gru640
0:00, 10 gru640
1:00, 10 gru640
2:00, 10 gru630
3:00, 10 gru640
4:00, 10 gru640
5:00, 10 gru640
6:00, 10 gru640
7:00, 10 gru630
8:00, 10 gru640
9:00, 10 gru640
10:00, 10 gru640
11:00, 10 gru640
12:00, 10 gru640
13:00, 10 gru640
14:00, 10 gru640
15:00, 10 gru640
16:00, 10 gru640
17:00, 10 gru640
18:00, 10 gru640
19:00, 10 gru650
20:00, 10 gru650
21:00, 10 gru660
22:00, 10 gru660
23:00, 10 gru660
0:00, 11 gru660
1:00, 11 gru660
2:00, 11 gru670
3:00, 11 gru670
4:00, 11 gru670
5:00, 11 gru670
6:00, 11 gru681
7:00, 11 gru681
8:00, 11 gru681
9:00, 11 gru691
10:00, 11 gru681
11:00, 11 gru691
12:00, 11 gru691
13:00, 11 gru691
14:00, 11 gru701
15:00, 11 gru711
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów