Dzisiaj mamy: wtorek, 26 października 2021
wschód: 07:27 zachód: 17:34
Imieniny obchodzą: Leonardy, Lucjana, Łucjana
wschód: 20:49 zachód: 13:22

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  54 cm (2021-10-26 22:00)
poprzedni stan wody: 54 cm (2021-10-26 21:50)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(54cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
22:00, 23 paź520
23:00, 23 paź520
0:00, 24 paź520
1:00, 24 paź520
2:00, 24 paź520
3:00, 24 paź520
4:00, 24 paź520
5:00, 24 paź520
6:00, 24 paź520
7:00, 24 paź520
8:00, 24 paź520
9:00, 24 paź520
10:00, 24 paź520
11:00, 24 paź520
12:00, 24 paź520
13:00, 24 paź520
14:00, 24 paź520
15:00, 24 paź520
16:00, 24 paź520
17:00, 24 paź520
18:00, 24 paź520
19:00, 24 paź520
20:00, 24 paź520
21:00, 24 paź520
22:00, 24 paź520
23:00, 24 paź520
0:00, 25 paź520
1:00, 25 paź520
2:00, 25 paź520
3:00, 25 paź520
4:00, 25 paź520
5:00, 25 paź520
6:00, 25 paź520
7:00, 25 paź520
8:00, 25 paź520
9:00, 25 paź520
10:00, 25 paź520
11:00, 25 paź520
12:00, 25 paź520
13:00, 25 paź530
14:00, 25 paź530
15:00, 25 paź530
16:00, 25 paź530
17:00, 25 paź530
18:00, 25 paź530
19:00, 25 paź530
20:00, 25 paź530
21:00, 25 paź530
22:00, 25 paź530
23:00, 25 paź530
0:00, 26 paź530
1:00, 26 paź530
2:00, 26 paź530
3:00, 26 paź530
4:00, 26 paź530
5:00, 26 paź530
6:00, 26 paź540
7:00, 26 paź540
8:00, 26 paź540
9:00, 26 paź530
10:00, 26 paź540
11:00, 26 paź540
12:00, 26 paź540
13:00, 26 paź540
14:00, 26 paź540
15:00, 26 paź540
16:00, 26 paź540
17:00, 26 paź540
18:00, 26 paź540
19:00, 26 paź540
20:00, 26 paź540
21:00, 26 paź540
22:00, 26 paź540
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów