Dzisiaj mamy: środa, 22 maja 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Heleny, Julii, Rity, Wiesławy
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 520.57 km²
km rzeki: 9.46 km
aktualny stan wody:  60 cm (2024-03-06 10:50)
poprzedni stan wody: 60 cm (2024-03-06 10:40)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(60cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(14.9m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.28m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.44m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 3 mar620
12:00, 3 mar620
13:00, 3 mar620
14:00, 3 mar620
15:00, 3 mar620
16:00, 3 mar631
17:00, 3 mar620
18:00, 3 mar620
19:00, 3 mar620
20:00, 3 mar620
21:00, 3 mar620
22:00, 3 mar620
23:00, 3 mar620
0:00, 4 mar620
2:00, 4 mar620
3:00, 4 mar620
4:00, 4 mar620
5:00, 4 mar620
6:00, 4 mar620
7:00, 4 mar620
8:00, 4 mar610
9:00, 4 mar610
10:00, 4 mar610
11:00, 4 mar620
12:00, 4 mar620
13:00, 4 mar620
14:00, 4 mar620
15:00, 4 mar620
16:00, 4 mar620
17:00, 4 mar620
18:00, 4 mar620
19:00, 4 mar620
20:00, 4 mar620
21:00, 4 mar620
22:00, 4 mar620
23:00, 4 mar620
0:00, 5 mar620
1:00, 5 mar620
2:00, 5 mar620
3:00, 5 mar610
4:00, 5 mar610
5:00, 5 mar610
6:00, 5 mar610
7:00, 5 mar610
8:00, 5 mar610
9:00, 5 mar610
10:00, 5 mar610
11:00, 5 mar610
12:00, 5 mar610
13:00, 5 mar610
14:00, 5 mar610
15:00, 5 mar610
16:00, 5 mar610
17:00, 5 mar610
18:00, 5 mar610
19:00, 5 mar610
20:00, 5 mar610
21:00, 5 mar600
23:00, 5 mar610
0:00, 6 mar600
1:00, 6 mar610
2:00, 6 mar600
3:00, 6 mar600
4:00, 6 mar600
5:00, 6 mar600
6:00, 6 mar600
7:00, 6 mar600
8:00, 6 mar600
9:00, 6 mar600
10:00, 6 mar600
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów