Dzisiaj mamy: sobota, 18 września 2021
wschód: 06:27 zachód: 18:54
Imieniny obchodzą: Ryszardy, Stefanii, Tytusa
wschód: 18:29 zachód: 02:48

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  113 cm (2021-09-18 18:40)
poprzedni stan wody: 113 cm (2021-09-18 18:30)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(113cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(22m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 15 wrz.10217
19:00, 15 wrz.10217
20:00, 15 wrz.10217
21:00, 15 wrz.10217
22:00, 15 wrz.10318
23:00, 15 wrz.10318
0:00, 16 wrz.10217
1:00, 16 wrz.10117
2:00, 16 wrz.10117
3:00, 16 wrz.10117
4:00, 16 wrz.10017
5:00, 16 wrz.10017
6:00, 16 wrz.10117
7:00, 16 wrz.10117
8:00, 16 wrz.10117
9:00, 16 wrz.10017
10:00, 16 wrz.10017
11:00, 16 wrz.10017
12:00, 16 wrz.9916
13:00, 16 wrz.10017
14:00, 16 wrz.9916
15:00, 16 wrz.9816
16:00, 16 wrz.9716
17:00, 16 wrz.9716
18:00, 16 wrz.9716
19:00, 16 wrz.9716
20:00, 16 wrz.9615
21:00, 16 wrz.9314
22:00, 16 wrz.9314
23:00, 16 wrz.9515
0:00, 17 wrz.9816
1:00, 17 wrz.9916
2:00, 17 wrz.10017
3:00, 17 wrz.10017
4:00, 17 wrz.10017
5:00, 17 wrz.10217
6:00, 17 wrz.10217
7:00, 17 wrz.10318
8:00, 17 wrz.10820
9:00, 17 wrz.12227
10:00, 17 wrz.12629
11:00, 17 wrz.12629
12:00, 17 wrz.12428
13:00, 17 wrz.12629
14:00, 17 wrz.12629
15:00, 17 wrz.12529
16:00, 17 wrz.12328
17:00, 17 wrz.12127
18:00, 17 wrz.12026
19:00, 17 wrz.12026
20:00, 17 wrz.12026
21:00, 17 wrz.12026
22:00, 17 wrz.11925
23:00, 17 wrz.11825
0:00, 18 wrz.11825
1:00, 18 wrz.11925
2:00, 18 wrz.11925
3:00, 18 wrz.11925
4:00, 18 wrz.11825
5:00, 18 wrz.11825
6:00, 18 wrz.11825
7:00, 18 wrz.11624
8:00, 18 wrz.11523
9:00, 18 wrz.11523
10:00, 18 wrz.11523
11:00, 18 wrz.11523
12:00, 18 wrz.11523
13:00, 18 wrz.11624
14:00, 18 wrz.11624
15:00, 18 wrz.11523
16:00, 18 wrz.11523
17:00, 18 wrz.11423
18:00, 18 wrz.11322
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki