Dzisiaj mamy: poniedziałek, 2 października 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Dionizego, Sandry, Teofila
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4659.18 km²
km rzeki: 725.83 km
aktualny stan wody:  89 cm (2023-10-02 09:50)
poprzedni stan wody: 89 cm (2023-10-02 09:40)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 216 cm
 stan niski: 102 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(216cm) strefa stanów wysokich,
(104cm) strefa stanów średnich,
(103cm) strefa stanów niskich,
(89cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(423m³/s) średni wysoki przepływ,
(103m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.06m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(14m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
10:00, 29 wrz8612
11:00, 29 wrz8612
12:00, 29 wrz8612
13:00, 29 wrz8612
14:00, 29 wrz8612
15:00, 29 wrz8612
16:00, 29 wrz8612
17:00, 29 wrz8612
18:00, 29 wrz8612
19:00, 29 wrz8612
20:00, 29 wrz8612
21:00, 29 wrz8612
22:00, 29 wrz8713
23:00, 29 wrz8713
0:00, 30 wrz8713
1:00, 30 wrz8713
2:00, 30 wrz8612
3:00, 30 wrz8612
4:00, 30 wrz8612
5:00, 30 wrz8612
6:00, 30 wrz8512
7:00, 30 wrz8512
8:00, 30 wrz8512
9:00, 30 wrz8512
10:00, 30 wrz8512
11:00, 30 wrz8512
12:00, 30 wrz8612
13:00, 30 wrz8612
14:00, 30 wrz8612
15:00, 30 wrz8713
16:00, 30 wrz8813
17:00, 30 wrz8914
18:00, 30 wrz9014
19:00, 30 wrz9014
20:00, 30 wrz9115
21:00, 30 wrz9115
22:00, 30 wrz9115
23:00, 30 wrz9215
0:00, 1 paź9215
1:00, 1 paź9215
2:00, 1 paź9115
3:00, 1 paź9115
4:00, 1 paź9014
5:00, 1 paź9014
6:00, 1 paź8914
7:00, 1 paź8914
8:00, 1 paź9014
7:00, 2 paź8914
8:00, 2 paź8914
9:00, 2 paź8914
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki