Dzisiaj mamy: niedziela, 21 lipca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Daniela, Ignacego, Wiktora
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4659.18 km²
km rzeki: 725.83 km
aktualny stan wody:  143 cm (2024-03-06 10:50)
poprzedni stan wody: 143 cm (2024-03-06 10:40)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 216 cm
 stan niski: 102 cm
Trend: wzrastający
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(216cm) strefa stanów wysokich,
(104cm) strefa stanów średnich,
(103cm) strefa stanów niskich,
(143cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(423m³/s) średni wysoki przepływ,
(103m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.06m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(42m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 3 mar15349
12:00, 3 mar15349
13:00, 3 mar15349
14:00, 3 mar15248
15:00, 3 mar15248
16:00, 3 mar15248
17:00, 3 mar15349
18:00, 3 mar15248
19:00, 3 mar15349
20:00, 3 mar15349
21:00, 3 mar15349
22:00, 3 mar15248
23:00, 3 mar15248
0:00, 4 mar15248
1:00, 4 mar15248
2:00, 4 mar15248
3:00, 4 mar15248
4:00, 4 mar15248
5:00, 4 mar15147
6:00, 4 mar15147
7:00, 4 mar15147
8:00, 4 mar15047
9:00, 4 mar15047
10:00, 4 mar15047
11:00, 4 mar14745
12:00, 4 mar15047
13:00, 4 mar15047
14:00, 4 mar14946
15:00, 4 mar14845
16:00, 4 mar14745
17:00, 4 mar14644
18:00, 4 mar14644
19:00, 4 mar14544
20:00, 4 mar14544
21:00, 4 mar14544
22:00, 4 mar14544
23:00, 4 mar14544
0:00, 5 mar14544
1:00, 5 mar14544
2:00, 5 mar14544
3:00, 5 mar14443
4:00, 5 mar14443
5:00, 5 mar14443
6:00, 5 mar14342
7:00, 5 mar14342
8:00, 5 mar14443
9:00, 5 mar14443
10:00, 5 mar14544
11:00, 5 mar14443
12:00, 5 mar14242
13:00, 5 mar14342
14:00, 5 mar14443
15:00, 5 mar14443
16:00, 5 mar14443
17:00, 5 mar14443
18:00, 5 mar14443
19:00, 5 mar14342
20:00, 5 mar14342
21:00, 5 mar14443
22:00, 5 mar14342
23:00, 5 mar14342
0:00, 6 mar14342
1:00, 6 mar14342
2:00, 6 mar14342
3:00, 6 mar14342
4:00, 6 mar14342
5:00, 6 mar14342
6:00, 6 mar14342
7:00, 6 mar14342
8:00, 6 mar14242
9:00, 6 mar14040
10:00, 6 mar14242
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki