Dzisiaj mamy: czwartek, 29 lipca 2021
wschód: 05:12 zachód: 20:34
Imieniny obchodzą: Eugeniusza, Marty, Olafa
wschód: 23:13 zachód: 11:13

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  104 cm (2021-07-29 09:30)
poprzedni stan wody: 103 cm (2021-07-29 09:20)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: wzrastający
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(104cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(18m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
9:00, 26 Lip9716
10:00, 26 Lip9716
11:00, 26 Lip9615
12:00, 26 Lip9515
13:00, 26 Lip9515
14:00, 26 Lip9515
15:00, 26 Lip9615
16:00, 26 Lip9615
17:00, 26 Lip9515
18:00, 26 Lip9615
19:00, 26 Lip9615
20:00, 26 Lip9515
21:00, 26 Lip9414
22:00, 26 Lip9515
23:00, 26 Lip9515
0:00, 27 Lip9515
1:00, 27 Lip9414
2:00, 27 Lip9414
3:00, 27 Lip9515
4:00, 27 Lip9414
5:00, 27 Lip10017
6:00, 27 Lip10920
7:00, 27 Lip11423
8:00, 27 Lip11222
9:00, 27 Lip11222
10:00, 27 Lip10920
11:00, 27 Lip10820
12:00, 27 Lip10820
13:00, 27 Lip10820
14:00, 27 Lip10519
15:00, 27 Lip10217
16:00, 27 Lip10519
17:00, 27 Lip10318
18:00, 27 Lip10217
19:00, 27 Lip10017
20:00, 27 Lip9916
21:00, 27 Lip9716
22:00, 27 Lip9716
23:00, 27 Lip9716
0:00, 28 Lip9615
1:00, 28 Lip9615
2:00, 28 Lip9615
3:00, 28 Lip9414
4:00, 28 Lip9314
5:00, 28 Lip9314
6:00, 28 Lip9314
7:00, 28 Lip9314
8:00, 28 Lip9214
9:00, 28 Lip9214
10:00, 28 Lip9314
11:00, 28 Lip9314
12:00, 28 Lip9214
13:00, 28 Lip9013
14:00, 28 Lip8913
15:00, 28 Lip9013
16:00, 28 Lip9013
17:00, 28 Lip8612
18:00, 28 Lip8311
19:00, 28 Lip8411
20:00, 28 Lip10017
21:00, 28 Lip10117
22:00, 28 Lip9716
23:00, 28 Lip9716
0:00, 29 Lip9916
1:00, 29 Lip10017
2:00, 29 Lip9916
3:00, 29 Lip9816
4:00, 29 Lip9816
5:00, 29 Lip9716
6:00, 29 Lip9615
7:00, 29 Lip9716
8:00, 29 Lip9916
9:00, 29 Lip10318
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki