Dzisiaj mamy: piątek, 27 stycznia 2023
wschód: 07:41 zachód: 16:11
Imieniny obchodzą: Angeliki, Juliana
wschód: -:- zachód: 10:53
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4659.18 km²
km rzeki: 725.83 km
aktualny stan wody:  138 cm (2023-01-27 22:00)
poprzedni stan wody: 138 cm (2023-01-27 21:50)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 219 cm
 stan niski: 103 cm
Trend: malejący
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(219cm) strefa stanów wysokich,
(105cm) strefa stanów średnich,
(104cm) strefa stanów niskich,
(138cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(428m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.09m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(38m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
22:00, 24 st.14945
23:00, 24 st.15146
0:00, 25 st.15247
1:00, 25 st.15348
2:00, 25 st.15449
3:00, 25 st.15650
4:00, 25 st.15650
5:00, 25 st.15650
6:00, 25 st.15650
7:00, 25 st.15650
8:00, 25 st.15650
9:00, 25 st.15650
10:00, 25 st.15549
11:00, 25 st.15650
12:00, 25 st.15851
13:00, 25 st.15952
14:00, 25 st.15851
15:00, 25 st.15751
16:00, 25 st.15751
17:00, 25 st.15650
18:00, 25 st.15650
20:00, 25 st.15549
21:00, 25 st.15549
22:00, 25 st.15549
23:00, 25 st.15449
0:00, 26 st.15549
1:00, 26 st.15549
3:00, 26 st.15449
4:00, 26 st.15348
5:00, 26 st.15348
6:00, 26 st.15247
7:00, 26 st.15146
8:00, 26 st.15146
9:00, 26 st.15046
10:00, 26 st.15046
11:00, 26 st.15046
12:00, 26 st.14945
13:00, 26 st.14945
14:00, 26 st.14945
15:00, 26 st.14945
16:00, 26 st.14844
17:00, 26 st.14844
18:00, 26 st.14542
19:00, 26 st.14744
20:00, 26 st.14844
21:00, 26 st.14844
22:00, 26 st.14744
23:00, 26 st.14643
0:00, 27 st.14643
2:00, 27 st.14643
3:00, 27 st.14643
4:00, 27 st.14643
5:00, 27 st.14542
6:00, 27 st.14442
7:00, 27 st.14442
8:00, 27 st.14442
9:00, 27 st.14341
10:00, 27 st.14240
11:00, 27 st.13636
12:00, 27 st.13636
13:00, 27 st.14442
14:00, 27 st.14542
15:00, 27 st.14341
16:00, 27 st.14140
17:00, 27 st.14039
18:00, 27 st.14945
19:00, 27 st.14542
20:00, 27 st.14140
21:00, 27 st.13938
22:00, 27 st.13838
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki