Dzisiaj mamy: środa, 1 grudnia 2021
wschód: 07:24 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Eligiusza, Natalii
wschód: 03:12 zachód: 14:17

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  99 cm (2021-12-01 19:20)
poprzedni stan wody: 99 cm (2021-12-01 19:10)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(99cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(16m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
19:00, 28 lis10820
20:00, 28 lis10820
21:00, 28 lis10820
22:00, 28 lis10820
23:00, 28 lis10820
0:00, 29 lis10720
1:00, 29 lis10820
2:00, 29 lis10820
3:00, 29 lis10820
4:00, 29 lis10820
5:00, 29 lis10820
6:00, 29 lis10820
7:00, 29 lis10820
8:00, 29 lis10820
9:00, 29 lis10720
10:00, 29 lis10619
11:00, 29 lis10619
12:00, 29 lis10619
13:00, 29 lis10619
14:00, 29 lis10619
15:00, 29 lis10920
16:00, 29 lis10920
17:00, 29 lis10720
18:00, 29 lis10519
19:00, 29 lis10519
20:00, 29 lis10418
21:00, 29 lis10318
22:00, 29 lis10318
23:00, 29 lis10318
0:00, 30 lis10318
1:00, 30 lis10217
2:00, 30 lis10217
3:00, 30 lis10117
4:00, 30 lis10117
5:00, 30 lis10017
6:00, 30 lis10017
7:00, 30 lis10017
8:00, 30 lis9916
9:00, 30 lis9916
10:00, 30 lis9916
11:00, 30 lis9816
12:00, 30 lis9816
13:00, 30 lis9916
14:00, 30 lis9916
15:00, 30 lis9816
16:00, 30 lis9816
17:00, 30 lis9716
18:00, 30 lis9816
19:00, 30 lis9716
20:00, 30 lis9816
21:00, 30 lis9816
22:00, 30 lis9816
23:00, 30 lis9615
0:00, 1 gru9716
1:00, 1 gru9716
2:00, 1 gru9716
3:00, 1 gru9816
4:00, 1 gru9816
5:00, 1 gru9816
6:00, 1 gru9716
7:00, 1 gru9716
8:00, 1 gru9716
9:00, 1 gru9716
10:00, 1 gru9615
11:00, 1 gru9716
12:00, 1 gru9716
13:00, 1 gru9716
14:00, 1 gru9716
15:00, 1 gru9716
16:00, 1 gru9816
17:00, 1 gru9916
18:00, 1 gru9916
19:00, 1 gru9916
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki