Dzisiaj mamy: sobota, 21 maja 2022
wschód: 04:53 zachód: 20:35
Imieniny obchodzą: Tymoteusza, Wiktora
wschód: 01:40 zachód: 09:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  94 cm (2022-05-21 20:40)
poprzedni stan wody: 94 cm (2022-05-21 20:30)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(94cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(15m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
20:00, 18 maj9716
21:00, 18 maj9716
22:00, 18 maj9716
23:00, 18 maj9716
0:00, 19 maj9616
1:00, 19 maj9716
2:00, 19 maj9716
3:00, 19 maj9616
4:00, 19 maj9616
5:00, 19 maj9516
6:00, 19 maj9415
7:00, 19 maj9415
8:00, 19 maj9516
9:00, 19 maj9516
10:00, 19 maj9516
11:00, 19 maj9415
12:00, 19 maj9315
13:00, 19 maj9315
14:00, 19 maj9315
15:00, 19 maj9315
16:00, 19 maj9315
17:00, 19 maj9315
18:00, 19 maj9315
19:00, 19 maj9315
20:00, 19 maj9315
21:00, 19 maj9315
22:00, 19 maj9315
23:00, 19 maj9315
0:00, 20 maj9315
1:00, 20 maj9315
2:00, 20 maj9315
3:00, 20 maj9315
4:00, 20 maj9315
5:00, 20 maj9315
6:00, 20 maj9315
7:00, 20 maj9214
8:00, 20 maj9214
9:00, 20 maj9214
10:00, 20 maj9114
11:00, 20 maj9014
12:00, 20 maj9114
13:00, 20 maj9114
14:00, 20 maj9114
15:00, 20 maj9114
16:00, 20 maj9114
17:00, 20 maj9114
18:00, 20 maj9114
19:00, 20 maj9114
20:00, 20 maj9114
21:00, 20 maj9114
22:00, 20 maj9114
23:00, 20 maj9114
0:00, 21 maj9114
1:00, 21 maj9114
2:00, 21 maj9114
3:00, 21 maj9114
4:00, 21 maj9114
5:00, 21 maj9114
6:00, 21 maj9114
7:00, 21 maj9114
8:00, 21 maj8913
9:00, 21 maj8813
10:00, 21 maj8913
11:00, 21 maj9014
12:00, 21 maj9114
13:00, 21 maj9014
14:00, 21 maj9114
15:00, 21 maj9114
16:00, 21 maj9214
17:00, 21 maj9214
18:00, 21 maj9315
19:00, 21 maj9315
20:00, 21 maj9415
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki