Dzisiaj mamy: środa, 28 września 2022
wschód: 06:42 zachód: 18:32
Imieniny obchodzą: Marka, Wacława, Wacławy
wschód: 09:30 zachód: 19:35

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  116 cm (2022-09-28 21:10)
poprzedni stan wody: 116 cm (2022-09-28 20:50)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 219 cm
 stan niski: 103 cm
Trend: wzrastający
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(219cm) strefa stanów wysokich,
(105cm) strefa stanów średnich,
(104cm) strefa stanów niskich,
(116cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(428m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.09m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(27m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
21:00, 25 wrz11124
22:00, 25 wrz11124
23:00, 25 wrz11124
0:00, 26 wrz11124
1:00, 26 wrz11124
2:00, 26 wrz11024
3:00, 26 wrz11124
4:00, 26 wrz11225
5:00, 26 wrz11225
6:00, 26 wrz11225
7:00, 26 wrz11225
8:00, 26 wrz11124
9:00, 26 wrz11124
10:00, 26 wrz11225
11:00, 26 wrz11124
12:00, 26 wrz11024
13:00, 26 wrz11024
14:00, 26 wrz11124
15:00, 26 wrz11225
16:00, 26 wrz11326
17:00, 26 wrz11225
18:00, 26 wrz11225
19:00, 26 wrz11326
20:00, 26 wrz11326
21:00, 26 wrz11225
22:00, 26 wrz11225
23:00, 26 wrz11124
0:00, 27 wrz11124
1:00, 27 wrz11124
2:00, 27 wrz11124
3:00, 27 wrz11024
4:00, 27 wrz11024
5:00, 27 wrz11024
6:00, 27 wrz10923
7:00, 27 wrz10923
8:00, 27 wrz10923
9:00, 27 wrz10823
10:00, 27 wrz10823
11:00, 27 wrz10723
12:00, 27 wrz10723
13:00, 27 wrz10823
14:00, 27 wrz10823
15:00, 27 wrz10823
16:00, 27 wrz11024
17:00, 27 wrz11225
18:00, 27 wrz11426
19:00, 27 wrz11527
20:00, 27 wrz11527
21:00, 27 wrz11527
22:00, 27 wrz11426
23:00, 27 wrz11527
0:00, 28 wrz11527
1:00, 28 wrz11527
2:00, 28 wrz11527
3:00, 28 wrz11627
4:00, 28 wrz11627
5:00, 28 wrz11627
6:00, 28 wrz11627
7:00, 28 wrz11728
8:00, 28 wrz11728
9:00, 28 wrz11728
10:00, 28 wrz11728
11:00, 28 wrz11627
12:00, 28 wrz11627
13:00, 28 wrz11627
14:00, 28 wrz11627
15:00, 28 wrz11627
16:00, 28 wrz11627
17:00, 28 wrz11627
18:00, 28 wrz11627
19:00, 28 wrz11527
20:00, 28 wrz11527
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki