Dzisiaj mamy: niedziela, 16 maja 2021
wschód: 04:58:49zachód: 20:29:00
Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Chałupki
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  233 cm (12:50)
poprzedni stan wody: 232 cm (12:40)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 229 cm
 stan niski: 102 cm
Trend: rosnący
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(229cm) strefa stanów wysokich,
(103cm) strefa stanów średnich,
(102cm) strefa stanów niskich,
(233cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(427m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(113m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
13:00, 13 Maj174
14:00, 13 Maj176
15:00, 13 Maj177
16:00, 13 Maj181
17:00, 13 Maj184
18:00, 13 Maj199
19:00, 13 Maj204
20:00, 13 Maj204
21:00, 13 Maj211
22:00, 13 Maj228
23:00, 13 Maj236
00:00, 14 Maj238
01:00, 14 Maj246
02:00, 14 Maj254
03:00, 14 Maj260
04:00, 14 Maj265
05:00, 14 Maj270
06:00, 14 Maj272
07:00, 14 Maj278
08:00, 14 Maj275
09:00, 14 Maj275
10:00, 14 Maj277
11:00, 14 Maj282
12:00, 14 Maj288
13:00, 14 Maj288
14:00, 14 Maj289
15:00, 14 Maj291
16:00, 14 Maj289
17:00, 14 Maj287
18:00, 14 Maj282
19:00, 14 Maj277
20:00, 14 Maj273
21:00, 14 Maj271
22:00, 14 Maj269
23:00, 14 Maj267
00:00, 15 Maj264
01:00, 15 Maj261
02:00, 15 Maj259
03:00, 15 Maj256
04:00, 15 Maj254
05:00, 15 Maj251
06:00, 15 Maj248
07:00, 15 Maj247
08:00, 15 Maj245
09:00, 15 Maj243
10:00, 15 Maj241
11:00, 15 Maj240
12:00, 15 Maj238
13:00, 15 Maj236
14:00, 15 Maj235
15:00, 15 Maj233
16:00, 15 Maj231
17:00, 15 Maj229
18:00, 15 Maj218
19:00, 15 Maj215
20:00, 15 Maj219
21:00, 15 Maj221
22:00, 15 Maj222
23:00, 15 Maj221
00:00, 16 Maj220
01:00, 16 Maj220
02:00, 16 Maj220
03:00, 16 Maj220
04:00, 16 Maj221
05:00, 16 Maj221
06:00, 16 Maj220
07:00, 16 Maj219
08:00, 16 Maj217
09:00, 16 Maj217
10:00, 16 Maj219
11:00, 16 Maj226
12:00, 16 Maj230

Chałupki