Dzisiaj mamy: niedziela, 16 maja 2021
wschód: 04:58:49zachód: 20:29:00
Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Krzyżanowice
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  254 cm (13:40)
poprzedni stan wody: 254 cm (13:30)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 110 cm
Trend: rosnący
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(254cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(540m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(56.7m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(145m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
13:00, 13 Maj200
14:00, 13 Maj198
15:00, 13 Maj196
16:00, 13 Maj196
17:00, 13 Maj198
18:00, 13 Maj202
19:00, 13 Maj206
20:00, 13 Maj212
21:00, 13 Maj220
22:00, 13 Maj225
23:00, 13 Maj236
00:00, 14 Maj250
01:00, 14 Maj262
02:00, 14 Maj288
03:00, 14 Maj312
04:00, 14 Maj325
05:00, 14 Maj331
06:00, 14 Maj337
07:00, 14 Maj337
08:00, 14 Maj337
09:00, 14 Maj336
10:00, 14 Maj335
11:00, 14 Maj336
12:00, 14 Maj340
13:00, 14 Maj347
14:00, 14 Maj353
15:00, 14 Maj358
16:00, 14 Maj361
17:00, 14 Maj361
18:00, 14 Maj359
19:00, 14 Maj355
20:00, 14 Maj349
21:00, 14 Maj344
22:00, 14 Maj340
23:00, 14 Maj336
00:00, 15 Maj330
01:00, 15 Maj325
02:00, 15 Maj323
03:00, 15 Maj316
04:00, 15 Maj312
05:00, 15 Maj307
06:00, 15 Maj303
07:00, 15 Maj299
08:00, 15 Maj294
09:00, 15 Maj291
10:00, 15 Maj287
11:00, 15 Maj284
12:00, 15 Maj281
13:00, 15 Maj278
14:00, 15 Maj275
15:00, 15 Maj274
16:00, 15 Maj270
17:00, 15 Maj268
18:00, 15 Maj266
19:00, 15 Maj262
20:00, 15 Maj257
21:00, 15 Maj253
22:00, 15 Maj252
23:00, 15 Maj252
00:00, 16 Maj253
01:00, 16 Maj251
02:00, 16 Maj251
03:00, 16 Maj250
04:00, 16 Maj249
05:00, 16 Maj249
06:00, 16 Maj248
07:00, 16 Maj248
08:00, 16 Maj247
09:00, 16 Maj245
10:00, 16 Maj245
11:00, 16 Maj244
12:00, 16 Maj248
13:00, 16 Maj251

Krzyżanowice