Dzisiaj mamy: niedziela, 16 maja 2021
wschód: 04:58:49zachód: 20:29:00
Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Olza
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  271 cm (13:40)
poprzedni stan wody: 271 cm (13:30)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 263 cm
 stan niski: 130 cm
Trend: rosnący
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(263cm) strefa stanów wysokich,
(131cm) strefa stanów średnich,
(130cm) strefa stanów niskich,
(271cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(550m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(52.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(145m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
13:00, 13 Maj222
14:00, 13 Maj222
15:00, 13 Maj222
16:00, 13 Maj222
17:00, 13 Maj224
18:00, 13 Maj227
19:00, 13 Maj235
20:00, 13 Maj241
21:00, 13 Maj244
22:00, 13 Maj251
23:00, 13 Maj266
00:00, 14 Maj276
01:00, 14 Maj292
02:00, 14 Maj320
03:00, 14 Maj329
04:00, 14 Maj332
05:00, 14 Maj334
06:00, 14 Maj334
07:00, 14 Maj334
08:00, 14 Maj334
09:00, 14 Maj332
10:00, 14 Maj331
11:00, 14 Maj335
12:00, 14 Maj342
13:00, 14 Maj348
14:00, 14 Maj352
15:00, 14 Maj356
16:00, 14 Maj357
17:00, 14 Maj356
18:00, 14 Maj353
19:00, 14 Maj348
20:00, 14 Maj342
21:00, 14 Maj337
22:00, 14 Maj333
23:00, 14 Maj329
00:00, 15 Maj325
01:00, 15 Maj320
02:00, 15 Maj316
03:00, 15 Maj312
04:00, 15 Maj309
05:00, 15 Maj305
06:00, 15 Maj301
07:00, 15 Maj297
08:00, 15 Maj294
09:00, 15 Maj291
10:00, 15 Maj288
11:00, 15 Maj286
12:00, 15 Maj283
13:00, 15 Maj282
14:00, 15 Maj280
15:00, 15 Maj278
16:00, 15 Maj276
17:00, 15 Maj274
18:00, 15 Maj271
19:00, 15 Maj266
20:00, 15 Maj262
21:00, 15 Maj263
22:00, 15 Maj264
23:00, 15 Maj264
00:00, 16 Maj264
01:00, 16 Maj263
02:00, 16 Maj262
03:00, 16 Maj261
04:00, 16 Maj262
05:00, 16 Maj261
06:00, 16 Maj261
07:00, 16 Maj260
08:00, 16 Maj259
09:00, 16 Maj258
10:00, 16 Maj258
11:00, 16 Maj260
12:00, 16 Maj264
13:00, 16 Maj269