Dzisiaj mamy: niedziela, 16 maja 2021
wschód: 04:58:49zachód: 20:29:00
Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Racibórz-Miedonia
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  319 cm (14:00)
poprzedni stan wody: 319 cm (13:50)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 148 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(319cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(584m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.5m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(160m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
14:00, 13 Maj264
15:00, 13 Maj262
16:00, 13 Maj258
17:00, 13 Maj256
18:00, 13 Maj254
19:00, 13 Maj255
20:00, 13 Maj261
21:00, 13 Maj268
22:00, 13 Maj280
23:00, 13 Maj294
00:00, 14 Maj307
01:00, 14 Maj320
02:00, 14 Maj334
03:00, 14 Maj347
04:00, 14 Maj362
05:00, 14 Maj381
06:00, 14 Maj398
07:00, 14 Maj411
08:00, 14 Maj422
09:00, 14 Maj429
10:00, 14 Maj433
11:00, 14 Maj436
12:00, 14 Maj436
13:00, 14 Maj437
14:00, 14 Maj433
15:00, 14 Maj431
16:00, 14 Maj439
17:00, 14 Maj452
18:00, 14 Maj460
19:00, 14 Maj463
20:00, 14 Maj464
21:00, 14 Maj463
22:00, 14 Maj460
23:00, 14 Maj456
00:00, 15 Maj452
01:00, 15 Maj447
02:00, 15 Maj442
03:00, 15 Maj436
04:00, 15 Maj430
05:00, 15 Maj424
06:00, 15 Maj418
07:00, 15 Maj412
08:00, 15 Maj406
09:00, 15 Maj400
10:00, 15 Maj395
11:00, 15 Maj390
12:00, 15 Maj385
13:00, 15 Maj379
14:00, 15 Maj374
15:00, 15 Maj369
16:00, 15 Maj365
17:00, 15 Maj360
18:00, 15 Maj356
19:00, 15 Maj352
20:00, 15 Maj349
21:00, 15 Maj345
22:00, 15 Maj341
23:00, 15 Maj335
00:00, 16 Maj331
01:00, 16 Maj328
02:00, 16 Maj326
03:00, 16 Maj325
04:00, 16 Maj323
05:00, 16 Maj322
06:00, 16 Maj321
07:00, 16 Maj320
08:00, 16 Maj320
09:00, 16 Maj322
10:00, 16 Maj321
11:00, 16 Maj319
12:00, 16 Maj318
13:00, 16 Maj318
14:00, 16 Maj319

Racibórz-Miedonia