Dzisiaj mamy: wtorek, 26 października 2021
wschód: 07:27 zachód: 17:34
Imieniny obchodzą: Leonardy, Lucjana, Łucjana
wschód: 20:49 zachód: 13:22

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  80 cm (2021-10-26 23:10)
poprzedni stan wody: 80 cm (2021-10-26 23:00)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(80cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(545m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(17m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
23:00, 23 paź8620
0:00, 24 paź8620
1:00, 24 paź8620
2:00, 24 paź8620
3:00, 24 paź8620
4:00, 24 paź8620
5:00, 24 paź8620
6:00, 24 paź8620
7:00, 24 paź8620
8:00, 24 paź8620
9:00, 24 paź8620
10:00, 24 paź8620
11:00, 24 paź8519
12:00, 24 paź8519
13:00, 24 paź8519
14:00, 24 paź8519
15:00, 24 paź8419
16:00, 24 paź8419
17:00, 24 paź8419
18:00, 24 paź8519
19:00, 24 paź8519
20:00, 24 paź8519
21:00, 24 paź8519
22:00, 24 paź8519
23:00, 24 paź8519
0:00, 25 paź8519
1:00, 25 paź8519
2:00, 25 paź8519
3:00, 25 paź8519
4:00, 25 paź8519
5:00, 25 paź8519
6:00, 25 paź8519
7:00, 25 paź8419
8:00, 25 paź8519
9:00, 25 paź8519
10:00, 25 paź8519
11:00, 25 paź8519
12:00, 25 paź8419
13:00, 25 paź8419
14:00, 25 paź8419
15:00, 25 paź8419
16:00, 25 paź8419
17:00, 25 paź8419
18:00, 25 paź8419
19:00, 25 paź8419
20:00, 25 paź8419
21:00, 25 paź8419
22:00, 25 paź8419
23:00, 25 paź8419
0:00, 26 paź8419
1:00, 26 paź8419
2:00, 26 paź8519
3:00, 26 paź8519
4:00, 26 paź8519
5:00, 26 paź8519
6:00, 26 paź8419
7:00, 26 paź8419
8:00, 26 paź8318
9:00, 26 paź8218
10:00, 26 paź8218
11:00, 26 paź8117
12:00, 26 paź8117
13:00, 26 paź8017
14:00, 26 paź8017
15:00, 26 paź8117
16:00, 26 paź8017
17:00, 26 paź8017
18:00, 26 paź8017
19:00, 26 paź8017
20:00, 26 paź8017
21:00, 26 paź8017
22:00, 26 paź8017
23:00, 26 paź8017
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice