Dzisiaj mamy: niedziela, 21 lipca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Daniela, Ignacego, Wiktora
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5876.08 km²
km rzeki: 713.04 km
aktualny stan wody:  136 cm (2024-03-06 10:50)
poprzedni stan wody: 136 cm (2024-03-06 10:40)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 107 cm
Trend: malejący
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(109cm) strefa stanów średnich,
(108cm) strefa stanów niskich,
(136cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(537m³/s) średni wysoki przepływ,
(126m³/s) granica górna przepływów średnich,
(56.8m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(55m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 3 mar14964
12:00, 3 mar14863
13:00, 3 mar14863
14:00, 3 mar14863
15:00, 3 mar14863
16:00, 3 mar14863
17:00, 3 mar14762
18:00, 3 mar14863
19:00, 3 mar14863
20:00, 3 mar14863
21:00, 3 mar14863
22:00, 3 mar14863
23:00, 3 mar14863
0:00, 4 mar14762
1:00, 4 mar14762
2:00, 4 mar14762
3:00, 4 mar14762
4:00, 4 mar14662
5:00, 4 mar14662
6:00, 4 mar14662
7:00, 4 mar14662
8:00, 4 mar14561
9:00, 4 mar14561
10:00, 4 mar14561
11:00, 4 mar14561
12:00, 4 mar14460
13:00, 4 mar14360
14:00, 4 mar14360
15:00, 4 mar14460
16:00, 4 mar14360
17:00, 4 mar14259
18:00, 4 mar14259
19:00, 4 mar14158
20:00, 4 mar14058
21:00, 4 mar13957
22:00, 4 mar13957
23:00, 4 mar13957
0:00, 5 mar13957
1:00, 5 mar13957
2:00, 5 mar13957
3:00, 5 mar14058
4:00, 5 mar13957
5:00, 5 mar14058
6:00, 5 mar13957
7:00, 5 mar13957
8:00, 5 mar13856
9:00, 5 mar13856
10:00, 5 mar13856
11:00, 5 mar13856
12:00, 5 mar13957
13:00, 5 mar13957
14:00, 5 mar13856
15:00, 5 mar13856
16:00, 5 mar13957
17:00, 5 mar13957
18:00, 5 mar13957
19:00, 5 mar13957
20:00, 5 mar13957
21:00, 5 mar13957
22:00, 5 mar13957
23:00, 5 mar13957
0:00, 6 mar13957
1:00, 6 mar13856
2:00, 6 mar13856
3:00, 6 mar13856
4:00, 6 mar13856
5:00, 6 mar13856
6:00, 6 mar13856
7:00, 6 mar13755
8:00, 6 mar13755
9:00, 6 mar13755
10:00, 6 mar13655
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice