Dzisiaj mamy: poniedziałek, 2 października 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Dionizego, Sandry, Teofila
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5876.08 km²
km rzeki: 713.04 km
aktualny stan wody:  75 cm (2023-10-02 09:40)
poprzedni stan wody: 75 cm (2023-10-02 09:30)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 107 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(109cm) strefa stanów średnich,
(108cm) strefa stanów niskich,
(75cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(537m³/s) średni wysoki przepływ,
(126m³/s) granica górna przepływów średnich,
(56.8m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(18m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
9:00, 29 wrz7217
10:00, 29 wrz7217
11:00, 29 wrz7217
12:00, 29 wrz7116
13:00, 29 wrz7116
14:00, 29 wrz7116
15:00, 29 wrz7116
16:00, 29 wrz7016
17:00, 29 wrz7016
18:00, 29 wrz7116
19:00, 29 wrz7116
20:00, 29 wrz7116
21:00, 29 wrz7116
22:00, 29 wrz7116
23:00, 29 wrz7116
0:00, 30 wrz7116
1:00, 30 wrz7116
2:00, 30 wrz7116
3:00, 30 wrz7116
4:00, 30 wrz7116
5:00, 30 wrz7116
6:00, 30 wrz7116
7:00, 30 wrz7116
8:00, 30 wrz7016
9:00, 30 wrz7016
10:00, 30 wrz7016
11:00, 30 wrz7016
12:00, 30 wrz7016
13:00, 30 wrz7016
14:00, 30 wrz7016
15:00, 30 wrz7016
16:00, 30 wrz7116
17:00, 30 wrz7116
18:00, 30 wrz7217
19:00, 30 wrz7317
20:00, 30 wrz7418
21:00, 30 wrz7518
22:00, 30 wrz7619
23:00, 30 wrz7719
0:00, 1 paź7820
1:00, 1 paź7920
2:00, 1 paź7920
3:00, 1 paź7920
4:00, 1 paź7920
5:00, 1 paź7920
6:00, 1 paź7820
7:00, 1 paź7820
8:00, 1 paź7820
9:00, 1 paź7719
10:00, 1 paź7619
11:00, 1 paź7619
12:00, 1 paź7518
13:00, 1 paź7518
14:00, 1 paź7518
15:00, 1 paź7518
16:00, 1 paź7518
17:00, 1 paź7518
18:00, 1 paź7518
19:00, 1 paź7518
20:00, 1 paź7518
21:00, 1 paź7518
22:00, 1 paź7518
23:00, 1 paź7518
0:00, 2 paź7518
1:00, 2 paź7518
2:00, 2 paź7518
3:00, 2 paź7619
4:00, 2 paź7619
5:00, 2 paź7619
6:00, 2 paź7518
7:00, 2 paź7518
8:00, 2 paź7518
9:00, 2 paź7518
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice