Dzisiaj mamy: środa, 28 września 2022
wschód: 06:42 zachód: 18:32
Imieniny obchodzą: Marka, Wacława, Wacławy
wschód: 09:30 zachód: 19:35

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  113 cm (2022-09-28 20:50)
poprzedni stan wody: 113 cm (2022-09-28 20:40)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(113cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(543m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57.1m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(40m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
21:00, 25 wrz10636
22:00, 25 wrz10636
23:00, 25 wrz10636
0:00, 26 wrz10535
1:00, 26 wrz10535
2:00, 26 wrz10535
3:00, 26 wrz10535
4:00, 26 wrz10535
5:00, 26 wrz10535
6:00, 26 wrz10535
7:00, 26 wrz10535
8:00, 26 wrz10636
9:00, 26 wrz10535
10:00, 26 wrz10535
11:00, 26 wrz10535
12:00, 26 wrz10535
13:00, 26 wrz10535
14:00, 26 wrz10434
15:00, 26 wrz10434
16:00, 26 wrz10434
17:00, 26 wrz10434
18:00, 26 wrz10535
19:00, 26 wrz10636
20:00, 26 wrz10636
21:00, 26 wrz10736
22:00, 26 wrz10837
23:00, 26 wrz10837
0:00, 27 wrz10736
1:00, 27 wrz10736
2:00, 27 wrz10636
3:00, 27 wrz10636
4:00, 27 wrz10736
5:00, 27 wrz10837
6:00, 27 wrz11038
7:00, 27 wrz11038
8:00, 27 wrz11038
9:00, 27 wrz11038
10:00, 27 wrz10937
11:00, 27 wrz10837
12:00, 27 wrz10736
13:00, 27 wrz10736
14:00, 27 wrz10636
15:00, 27 wrz10636
16:00, 27 wrz10636
17:00, 27 wrz10636
18:00, 27 wrz10636
19:00, 27 wrz10736
20:00, 27 wrz10937
21:00, 27 wrz11038
22:00, 27 wrz11139
23:00, 27 wrz11239
0:00, 28 wrz11340
1:00, 28 wrz11340
2:00, 28 wrz11340
3:00, 28 wrz11340
4:00, 28 wrz11440
5:00, 28 wrz11440
6:00, 28 wrz11440
7:00, 28 wrz11440
8:00, 28 wrz11440
9:00, 28 wrz11440
10:00, 28 wrz11541
11:00, 28 wrz11541
12:00, 28 wrz11541
13:00, 28 wrz11440
14:00, 28 wrz11440
15:00, 28 wrz11340
16:00, 28 wrz11340
17:00, 28 wrz11340
18:00, 28 wrz11340
19:00, 28 wrz11340
20:00, 28 wrz11340
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice