Dzisiaj mamy: piątek, 1 marca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Albina, Antoniego, Antoniny
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5876.08 km²
km rzeki: 713.04 km
aktualny stan wody:  153 cm (2024-03-01 11:50)
poprzedni stan wody: 153 cm (2024-03-01 11:40)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 107 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(109cm) strefa stanów średnich,
(108cm) strefa stanów niskich,
(153cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(537m³/s) średni wysoki przepływ,
(126m³/s) granica górna przepływów średnich,
(56.8m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(67m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
12:00, 27 lut17885
13:00, 27 lut17885
14:00, 27 lut17885
15:00, 27 lut17784
16:00, 27 lut17784
17:00, 27 lut17784
18:00, 27 lut17784
19:00, 27 lut17885
20:00, 27 lut17784
21:00, 27 lut17885
22:00, 27 lut17784
23:00, 27 lut17784
0:00, 28 lut17784
1:00, 28 lut17684
2:00, 28 lut17684
3:00, 28 lut17583
4:00, 28 lut17583
5:00, 28 lut17482
6:00, 28 lut17482
7:00, 28 lut17381
8:00, 28 lut17381
9:00, 28 lut17381
10:00, 28 lut17180
11:00, 28 lut17180
12:00, 28 lut17180
13:00, 28 lut16978
14:00, 28 lut16878
15:00, 28 lut16777
16:00, 28 lut16878
17:00, 28 lut17079
18:00, 28 lut17079
19:00, 28 lut16978
20:00, 28 lut16878
21:00, 28 lut16878
22:00, 28 lut16878
23:00, 28 lut16878
0:00, 29 lut16777
1:00, 29 lut16575
2:00, 29 lut16273
3:00, 29 lut16072
4:00, 29 lut15870
5:00, 29 lut15769
6:00, 29 lut15669
7:00, 29 lut15568
8:00, 29 lut15467
9:00, 29 lut15467
10:00, 29 lut15367
11:00, 29 lut15367
12:00, 29 lut15266
13:00, 29 lut15266
14:00, 29 lut15266
15:00, 29 lut14964
16:00, 29 lut14762
17:00, 29 lut14964
18:00, 29 lut15266
19:00, 29 lut15266
20:00, 29 lut15165
21:00, 29 lut15165
22:00, 29 lut15065
23:00, 29 lut15065
0:00, 1 mar15065
1:00, 1 mar15065
2:00, 1 mar15165
3:00, 1 mar15266
4:00, 1 mar15367
5:00, 1 mar15467
6:00, 1 mar15467
7:00, 1 mar15467
8:00, 1 mar15467
9:00, 1 mar15467
10:00, 1 mar15467
11:00, 1 mar15467
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice