Dzisiaj mamy: sobota, 21 maja 2022
wschód: 04:53 zachód: 20:35
Imieniny obchodzą: Tymoteusza, Wiktora
wschód: 01:40 zachód: 09:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  83 cm (2022-05-21 20:30)
poprzedni stan wody: 83 cm (2022-05-21 20:20)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(83cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(545m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(22m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
20:00, 18 maj8926
21:00, 18 maj8926
22:00, 18 maj8926
23:00, 18 maj8926
0:00, 19 maj8926
1:00, 19 maj8825
2:00, 19 maj8825
3:00, 19 maj8825
4:00, 19 maj8825
5:00, 19 maj8825
6:00, 19 maj8825
7:00, 19 maj8724
8:00, 19 maj8724
9:00, 19 maj8624
10:00, 19 maj8624
11:00, 19 maj8624
12:00, 19 maj8624
13:00, 19 maj8624
14:00, 19 maj8624
15:00, 19 maj8523
16:00, 19 maj8523
17:00, 19 maj8523
18:00, 19 maj8523
19:00, 19 maj8523
20:00, 19 maj8523
21:00, 19 maj8523
22:00, 19 maj8523
23:00, 19 maj8523
0:00, 20 maj8523
1:00, 20 maj8523
2:00, 20 maj8523
3:00, 20 maj8523
4:00, 20 maj8523
5:00, 20 maj8523
6:00, 20 maj8523
7:00, 20 maj8523
8:00, 20 maj8523
9:00, 20 maj8423
10:00, 20 maj8423
11:00, 20 maj8423
12:00, 20 maj8423
13:00, 20 maj8322
14:00, 20 maj8322
15:00, 20 maj8322
16:00, 20 maj8322
17:00, 20 maj8322
18:00, 20 maj8322
19:00, 20 maj8322
20:00, 20 maj8322
21:00, 20 maj8322
22:00, 20 maj8222
23:00, 20 maj8222
0:00, 21 maj8222
1:00, 21 maj8222
2:00, 21 maj8222
3:00, 21 maj8222
4:00, 21 maj8222
5:00, 21 maj8222
6:00, 21 maj8222
7:00, 21 maj8222
8:00, 21 maj8222
9:00, 21 maj8121
10:00, 21 maj8121
11:00, 21 maj8121
12:00, 21 maj8021
13:00, 21 maj8121
14:00, 21 maj8121
15:00, 21 maj8121
16:00, 21 maj8121
17:00, 21 maj8121
18:00, 21 maj8222
19:00, 21 maj8222
20:00, 21 maj8322
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice