Dzisiaj mamy: piątek, 27 stycznia 2023
wschód: 07:41 zachód: 16:11
Imieniny obchodzą: Angeliki, Juliana
wschód: -:- zachód: 10:53
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5876.08 km²
km rzeki: 713.04 km
aktualny stan wody:  146 cm (2023-01-27 22:00)
poprzedni stan wody: 146 cm (2023-01-27 21:50)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: malejący
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(146cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(543m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57.1m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(61m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
22:00, 24 st.15768
23:00, 24 st.16071
0:00, 25 st.16171
1:00, 25 st.16373
2:00, 25 st.16575
3:00, 25 st.16776
4:00, 25 st.16877
5:00, 25 st.17079
6:00, 25 st.17079
7:00, 25 st.17179
8:00, 25 st.17179
9:00, 25 st.17179
10:00, 25 st.17179
11:00, 25 st.17079
12:00, 25 st.16978
13:00, 25 st.16978
14:00, 25 st.17079
15:00, 25 st.17079
16:00, 25 st.17179
17:00, 25 st.17280
18:00, 25 st.17280
19:00, 25 st.17280
20:00, 25 st.17280
21:00, 25 st.17079
22:00, 25 st.16978
23:00, 25 st.16776
0:00, 26 st.16675
1:00, 26 st.16675
2:00, 26 st.16575
3:00, 26 st.16575
4:00, 26 st.16474
5:00, 26 st.16373
6:00, 26 st.16373
7:00, 26 st.16272
8:00, 26 st.16171
9:00, 26 st.16171
10:00, 26 st.16071
11:00, 26 st.16071
12:00, 26 st.15869
13:00, 26 st.15869
14:00, 26 st.15768
15:00, 26 st.15768
16:00, 26 st.15768
17:00, 26 st.15970
18:00, 26 st.16071
19:00, 26 st.16071
20:00, 26 st.15970
21:00, 26 st.15869
22:00, 26 st.15768
23:00, 26 st.15668
0:00, 27 st.15466
2:00, 27 st.15366
3:00, 27 st.15265
4:00, 27 st.15265
5:00, 27 st.15265
6:00, 27 st.15164
7:00, 27 st.15064
8:00, 27 st.15064
9:00, 27 st.14963
10:00, 27 st.14963
11:00, 27 st.14862
12:00, 27 st.14761
13:00, 27 st.14359
14:00, 27 st.14258
15:00, 27 st.14560
16:00, 27 st.14761
17:00, 27 st.14761
18:00, 27 st.14560
19:00, 27 st.14560
20:00, 27 st.14862
21:00, 27 st.14862
22:00, 27 st.14661
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice