Dzisiaj mamy: czwartek, 29 lipca 2021
wschód: 05:12 zachód: 20:34
Imieniny obchodzą: Eugeniusza, Marty, Olafa
wschód: 23:13 zachód: 11:13

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  98 cm (2021-07-29 10:20)
poprzedni stan wody: 98 cm (2021-07-29 10:10)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(98cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(545m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(27m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
10:00, 26 Lip8721
11:00, 26 Lip8922
12:00, 26 Lip9123
13:00, 26 Lip9123
14:00, 26 Lip9123
15:00, 26 Lip9123
16:00, 26 Lip9224
17:00, 26 Lip9224
18:00, 26 Lip9324
19:00, 26 Lip9224
20:00, 26 Lip9224
21:00, 26 Lip9224
22:00, 26 Lip9224
23:00, 26 Lip9123
0:00, 27 Lip9123
1:00, 27 Lip9123
2:00, 27 Lip9123
3:00, 27 Lip9123
4:00, 27 Lip9224
5:00, 27 Lip9324
6:00, 27 Lip9324
7:00, 27 Lip9425
8:00, 27 Lip9726
9:00, 27 Lip10229
10:00, 27 Lip10530
11:00, 27 Lip10731
12:00, 27 Lip10731
13:00, 27 Lip10631
14:00, 27 Lip10530
15:00, 27 Lip10430
16:00, 27 Lip10329
17:00, 27 Lip10028
18:00, 27 Lip9927
19:00, 27 Lip9827
20:00, 27 Lip9726
21:00, 27 Lip9626
22:00, 27 Lip9525
23:00, 27 Lip9425
0:00, 28 Lip9324
1:00, 28 Lip9324
2:00, 28 Lip9224
3:00, 28 Lip9224
4:00, 28 Lip9224
5:00, 28 Lip9123
6:00, 28 Lip9023
7:00, 28 Lip8922
8:00, 28 Lip8922
9:00, 28 Lip8922
10:00, 28 Lip8822
11:00, 28 Lip8822
12:00, 28 Lip8822
13:00, 28 Lip8822
14:00, 28 Lip8822
15:00, 28 Lip8721
16:00, 28 Lip8621
17:00, 28 Lip8621
18:00, 28 Lip8621
19:00, 28 Lip8520
20:00, 28 Lip8520
21:00, 28 Lip8420
22:00, 28 Lip8621
23:00, 28 Lip9123
0:00, 29 Lip9425
1:00, 29 Lip9425
2:00, 29 Lip9425
3:00, 29 Lip9425
4:00, 29 Lip9525
5:00, 29 Lip9927
6:00, 29 Lip10128
7:00, 29 Lip10128
8:00, 29 Lip10028
9:00, 29 Lip9927
10:00, 29 Lip9827
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice