Dzisiaj mamy: niedziela, 21 lipca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Daniela, Ignacego, Wiktora
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5828.32 km²
km rzeki: 718.19 km
aktualny stan wody:  188 cm (2024-03-06 10:50)
poprzedni stan wody: 188 cm (2024-03-06 10:40)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 272 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(272cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(188cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(555m³/s) średni wysoki przepływ,
(125m³/s) granica górna przepływów średnich,
(51.9m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(23.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.1m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(51m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 3 mar19760
12:00, 3 mar19760
13:00, 3 mar19659
14:00, 3 mar19659
15:00, 3 mar19659
16:00, 3 mar19659
17:00, 3 mar19659
18:00, 3 mar19760
19:00, 3 mar19659
20:00, 3 mar19659
21:00, 3 mar19760
22:00, 3 mar19760
23:00, 3 mar19659
0:00, 4 mar19659
1:00, 4 mar19659
2:00, 4 mar19659
3:00, 4 mar19659
4:00, 4 mar19558
5:00, 4 mar19659
6:00, 4 mar19558
7:00, 4 mar19558
8:00, 4 mar19558
9:00, 4 mar19558
10:00, 4 mar19457
11:00, 4 mar19457
12:00, 4 mar19255
13:00, 4 mar19457
14:00, 4 mar19457
15:00, 4 mar19457
16:00, 4 mar19255
17:00, 4 mar19356
18:00, 4 mar19255
19:00, 4 mar19154
20:00, 4 mar19154
21:00, 4 mar19154
22:00, 4 mar19154
23:00, 4 mar19154
0:00, 5 mar19154
1:00, 5 mar19154
2:00, 5 mar19255
3:00, 5 mar19154
4:00, 5 mar19154
5:00, 5 mar19154
6:00, 5 mar19154
7:00, 5 mar19053
8:00, 5 mar19053
9:00, 5 mar19154
10:00, 5 mar19154
11:00, 5 mar19154
12:00, 5 mar19154
13:00, 5 mar19053
14:00, 5 mar19154
15:00, 5 mar19154
16:00, 5 mar19154
17:00, 5 mar19154
18:00, 5 mar19053
19:00, 5 mar19154
20:00, 5 mar19053
21:00, 5 mar19154
22:00, 5 mar19154
23:00, 5 mar19053
0:00, 6 mar19053
1:00, 6 mar19053
2:00, 6 mar19053
3:00, 6 mar19053
4:00, 6 mar19053
5:00, 6 mar19053
6:00, 6 mar19053
7:00, 6 mar19053
8:00, 6 mar19053
9:00, 6 mar18952
10:00, 6 mar18851
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]