Dzisiaj mamy: poniedziałek, 17 stycznia 2022
wschód: 07:38 zachód: 16:16
Imieniny obchodzą: Antoniego, Juliana, Niny
wschód: 15:23 zachód: 07:47

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  167 cm (2022-01-17 10:10)
poprzedni stan wody: 167 cm (2022-01-17 10:00)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 283 cm
 stan niski: 151 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(283cm) strefa stanów wysokich,
(153cm) strefa stanów średnich,
(152cm) strefa stanów niskich,
(167cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(575m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(54m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(28m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
10:00, 14 sty17232
11:00, 14 sty17131
12:00, 14 sty17131
13:00, 14 sty17131
14:00, 14 sty17131
15:00, 14 sty17131
16:00, 14 sty17131
17:00, 14 sty17131
18:00, 14 sty17131
19:00, 14 sty17131
20:00, 14 sty17131
21:00, 14 sty17131
22:00, 14 sty17131
23:00, 14 sty17131
0:00, 15 sty17131
1:00, 15 sty17232
2:00, 15 sty17131
3:00, 15 sty17131
4:00, 15 sty17131
5:00, 15 sty17131
6:00, 15 sty17131
7:00, 15 sty17232
8:00, 15 sty17232
9:00, 15 sty17131
10:00, 15 sty17131
11:00, 15 sty17131
12:00, 15 sty17131
13:00, 15 sty17131
14:00, 15 sty17131
15:00, 15 sty17131
16:00, 15 sty17131
17:00, 15 sty17131
18:00, 15 sty17131
19:00, 15 sty17131
20:00, 15 sty17131
21:00, 15 sty17131
22:00, 15 sty17131
23:00, 15 sty17031
0:00, 16 sty17031
1:00, 16 sty17031
2:00, 16 sty17031
3:00, 16 sty17031
4:00, 16 sty17031
5:00, 16 sty17031
6:00, 16 sty16930
7:00, 16 sty16930
8:00, 16 sty16930
9:00, 16 sty17031
10:00, 16 sty16930
11:00, 16 sty16930
12:00, 16 sty16930
13:00, 16 sty16930
14:00, 16 sty16930
15:00, 16 sty16829
16:00, 16 sty16829
17:00, 16 sty16829
18:00, 16 sty16829
19:00, 16 sty16829
20:00, 16 sty16829
21:00, 16 sty16829
22:00, 16 sty16829
23:00, 16 sty16829
0:00, 17 sty16728
1:00, 17 sty16829
2:00, 17 sty16829
3:00, 17 sty16829
4:00, 17 sty16829
5:00, 17 sty16829
6:00, 17 sty16728
7:00, 17 sty16728
8:00, 17 sty16728
9:00, 17 sty16728
10:00, 17 sty16728
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]