Dzisiaj mamy: czwartek, 29 lipca 2021
wschód: 05:12 zachód: 20:34
Imieniny obchodzą: Eugeniusza, Marty, Olafa
wschód: 23:13 zachód: 11:13

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  160 cm (2021-07-29 09:40)
poprzedni stan wody: 160 cm (2021-07-29 09:30)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 283 cm
 stan niski: 151 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(283cm) strefa stanów wysokich,
(153cm) strefa stanów średnich,
(152cm) strefa stanów niskich,
(160cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(575m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(54m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(30m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
9:00, 26 Lip15426
10:00, 26 Lip15627
11:00, 26 Lip15728
12:00, 26 Lip15627
13:00, 26 Lip15728
14:00, 26 Lip15728
15:00, 26 Lip15728
16:00, 26 Lip15728
17:00, 26 Lip15828
18:00, 26 Lip15728
19:00, 26 Lip15728
20:00, 26 Lip15728
21:00, 26 Lip15728
22:00, 26 Lip15627
23:00, 26 Lip15627
0:00, 27 Lip15627
1:00, 27 Lip15627
2:00, 27 Lip15728
3:00, 27 Lip15728
4:00, 27 Lip15828
5:00, 27 Lip15828
6:00, 27 Lip15828
7:00, 27 Lip16231
8:00, 27 Lip16634
9:00, 27 Lip16734
10:00, 27 Lip16835
11:00, 27 Lip16835
12:00, 27 Lip16634
13:00, 27 Lip16634
14:00, 27 Lip16533
15:00, 27 Lip16432
16:00, 27 Lip16231
17:00, 27 Lip16231
18:00, 27 Lip16130
19:00, 27 Lip16030
20:00, 27 Lip16030
21:00, 27 Lip15929
22:00, 27 Lip15828
23:00, 27 Lip15828
0:00, 28 Lip15728
1:00, 28 Lip15728
2:00, 28 Lip15728
3:00, 28 Lip15627
4:00, 28 Lip15627
5:00, 28 Lip15527
6:00, 28 Lip15527
7:00, 28 Lip15527
8:00, 28 Lip15426
9:00, 28 Lip15426
10:00, 28 Lip15426
11:00, 28 Lip15426
12:00, 28 Lip15326
13:00, 28 Lip15326
14:00, 28 Lip15225
15:00, 28 Lip15125
16:00, 28 Lip15225
17:00, 28 Lip15225
18:00, 28 Lip15125
19:00, 28 Lip15024
20:00, 28 Lip14924
21:00, 28 Lip15326
22:00, 28 Lip15828
23:00, 28 Lip15929
0:00, 29 Lip15828
1:00, 29 Lip15728
2:00, 29 Lip15828
3:00, 29 Lip15828
4:00, 29 Lip16231
5:00, 29 Lip16432
6:00, 29 Lip16332
7:00, 29 Lip16231
8:00, 29 Lip16030
9:00, 29 Lip16030
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]