Dzisiaj mamy: poniedziałek, 2 października 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Dionizego, Sandry, Teofila
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5828.32 km²
km rzeki: 718.19 km
aktualny stan wody:  147 cm (2023-10-02 09:00)
poprzedni stan wody: 147 cm (2023-10-02 08:50)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 272 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(272cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(147cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(555m³/s) średni wysoki przepływ,
(125m³/s) granica górna przepływów średnich,
(51.9m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(23.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.1m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(18m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
9:00, 29 wrz14517
10:00, 29 wrz14517
11:00, 29 wrz14517
12:00, 29 wrz14517
13:00, 29 wrz14416
14:00, 29 wrz14416
15:00, 29 wrz14416
16:00, 29 wrz14517
17:00, 29 wrz14416
18:00, 29 wrz14517
19:00, 29 wrz14517
20:00, 29 wrz14517
21:00, 29 wrz14517
22:00, 29 wrz14617
23:00, 29 wrz14517
0:00, 30 wrz14517
1:00, 30 wrz14517
2:00, 30 wrz14517
3:00, 30 wrz14517
4:00, 30 wrz14517
5:00, 30 wrz14517
6:00, 30 wrz14517
7:00, 30 wrz14416
8:00, 30 wrz14416
9:00, 30 wrz14416
10:00, 30 wrz14416
11:00, 30 wrz14517
12:00, 30 wrz14416
13:00, 30 wrz14517
14:00, 30 wrz14517
15:00, 30 wrz14517
16:00, 30 wrz14517
17:00, 30 wrz14617
18:00, 30 wrz14718
19:00, 30 wrz14818
20:00, 30 wrz14818
21:00, 30 wrz14818
22:00, 30 wrz14919
23:00, 30 wrz15020
0:00, 1 paź15020
1:00, 1 paź15020
2:00, 1 paź15020
3:00, 1 paź15020
4:00, 1 paź15020
5:00, 1 paź14919
6:00, 1 paź14919
7:00, 1 paź14818
8:00, 1 paź14818
9:00, 1 paź14818
10:00, 1 paź14818
11:00, 1 paź14718
12:00, 1 paź14718
13:00, 1 paź14718
14:00, 1 paź14718
15:00, 1 paź14718
16:00, 1 paź14718
17:00, 1 paź14718
18:00, 1 paź14718
19:00, 1 paź14818
20:00, 1 paź14818
21:00, 1 paź14919
22:00, 1 paź14919
23:00, 1 paź14919
0:00, 2 paź14919
1:00, 2 paź14919
2:00, 2 paź14919
3:00, 2 paź14818
4:00, 2 paź14818
5:00, 2 paź14818
6:00, 2 paź14718
7:00, 2 paź14718
8:00, 2 paź14718
9:00, 2 paź14718
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]