Dzisiaj mamy: niedziela, 3 lipca 2022
wschód: 04:43 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Anatola, Jacka
wschód: 08:39 zachód: 23:44

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  152 cm (2022-07-03 09:40)
poprzedni stan wody: 152 cm (2022-07-03 09:30)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 291 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(291cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(152cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(578m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(53m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.2m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(19m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
9:00, 30 cze15017
10:00, 30 cze14917
11:00, 30 cze14917
12:00, 30 cze14917
13:00, 30 cze14917
14:00, 30 cze14917
15:00, 30 cze14816
16:00, 30 cze14816
17:00, 30 cze14816
18:00, 30 cze14816
19:00, 30 cze14816
20:00, 30 cze14816
21:00, 30 cze14816
22:00, 30 cze14816
23:00, 30 cze14816
0:00, 1 lip14917
1:00, 1 lip14917
2:00, 1 lip14816
3:00, 1 lip14816
4:00, 1 lip14816
5:00, 1 lip14816
6:00, 1 lip14816
7:00, 1 lip14816
8:00, 1 lip14816
9:00, 1 lip14716
10:00, 1 lip14716
11:00, 1 lip14716
12:00, 1 lip14716
13:00, 1 lip14615
14:00, 1 lip14615
15:00, 1 lip14615
16:00, 1 lip14615
17:00, 1 lip14615
18:00, 1 lip14615
19:00, 1 lip14716
20:00, 1 lip14615
21:00, 1 lip14917
22:00, 1 lip14917
23:00, 1 lip15219
0:00, 2 lip16832
1:00, 2 lip17235
2:00, 2 lip17134
3:00, 2 lip18851
4:00, 2 lip19356
5:00, 2 lip19154
6:00, 2 lip18649
8:00, 2 lip18245
9:00, 2 lip17538
10:00, 2 lip17235
11:00, 2 lip16933
12:00, 2 lip16731
13:00, 2 lip16529
14:00, 2 lip16226
15:00, 2 lip16125
16:00, 2 lip16125
17:00, 2 lip16025
18:00, 2 lip16025
19:00, 2 lip16025
20:00, 2 lip15924
21:00, 2 lip15823
22:00, 2 lip15722
23:00, 2 lip15722
0:00, 3 lip15722
1:00, 3 lip15622
2:00, 3 lip15622
3:00, 3 lip15521
4:00, 3 lip15420
5:00, 3 lip15420
6:00, 3 lip15420
7:00, 3 lip15319
8:00, 3 lip15319
9:00, 3 lip15219
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]