Dzisiaj mamy: piątek, 1 marca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Albina, Antoniego, Antoniny
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5828.32 km²
km rzeki: 718.19 km
aktualny stan wody:  200 cm (2024-03-01 10:50)
poprzedni stan wody: 200 cm (2024-03-01 10:40)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 272 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(272cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(200cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(555m³/s) średni wysoki przepływ,
(125m³/s) granica górna przepływów średnich,
(51.9m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(23.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.1m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(64m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 27 lut21881
12:00, 27 lut21679
13:00, 27 lut21780
14:00, 27 lut21679
15:00, 27 lut21679
16:00, 27 lut21578
17:00, 27 lut21679
18:00, 27 lut21578
19:00, 27 lut21881
20:00, 27 lut21679
21:00, 27 lut21679
22:00, 27 lut21679
23:00, 27 lut21477
0:00, 28 lut21578
1:00, 28 lut21679
2:00, 28 lut21477
3:00, 28 lut21679
4:00, 28 lut21578
5:00, 28 lut21477
6:00, 28 lut21477
7:00, 28 lut21376
8:00, 28 lut21376
9:00, 28 lut21275
10:00, 28 lut21073
11:00, 28 lut21174
12:00, 28 lut21174
13:00, 28 lut20972
14:00, 28 lut20972
15:00, 28 lut21174
16:00, 28 lut21275
17:00, 28 lut21275
18:00, 28 lut21174
19:00, 28 lut21073
20:00, 28 lut20972
21:00, 28 lut21073
22:00, 28 lut20972
23:00, 28 lut21073
0:00, 29 lut20770
1:00, 29 lut20669
2:00, 29 lut20568
3:00, 29 lut20265
4:00, 29 lut20265
5:00, 29 lut20265
6:00, 29 lut20164
7:00, 29 lut20164
8:00, 29 lut20164
9:00, 29 lut20164
10:00, 29 lut20063
11:00, 29 lut19962
12:00, 29 lut19962
13:00, 29 lut19962
14:00, 29 lut19861
15:00, 29 lut19659
16:00, 29 lut19760
17:00, 29 lut20063
18:00, 29 lut19962
19:00, 29 lut19861
20:00, 29 lut19861
21:00, 29 lut19861
22:00, 29 lut19861
23:00, 29 lut19861
0:00, 1 mar19861
1:00, 1 mar20063
2:00, 1 mar20063
3:00, 1 mar20265
4:00, 1 mar20265
5:00, 1 mar20164
6:00, 1 mar20265
7:00, 1 mar20164
8:00, 1 mar20164
9:00, 1 mar20164
10:00, 1 mar20164
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]