Dzisiaj mamy: sobota, 18 września 2021
wschód: 06:27 zachód: 18:54
Imieniny obchodzą: Ryszardy, Stefanii, Tytusa
wschód: 18:29 zachód: 02:48

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  182 cm (2021-09-18 18:40)
poprzedni stan wody: 182 cm (2021-09-18 18:30)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 283 cm
 stan niski: 151 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(283cm) strefa stanów wysokich,
(153cm) strefa stanów średnich,
(152cm) strefa stanów niskich,
(182cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(575m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(54m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(42m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 15 wrz.17031
19:00, 15 wrz.16930
20:00, 15 wrz.16829
21:00, 15 wrz.16829
22:00, 15 wrz.16829
23:00, 15 wrz.16829
0:00, 16 wrz.16829
1:00, 16 wrz.16829
2:00, 16 wrz.16829
3:00, 16 wrz.16829
4:00, 16 wrz.16829
5:00, 16 wrz.16829
6:00, 16 wrz.16829
7:00, 16 wrz.16829
8:00, 16 wrz.16829
9:00, 16 wrz.16829
10:00, 16 wrz.16728
11:00, 16 wrz.16728
12:00, 16 wrz.16728
13:00, 16 wrz.16728
14:00, 16 wrz.16728
15:00, 16 wrz.16728
16:00, 16 wrz.16627
17:00, 16 wrz.16627
18:00, 16 wrz.16527
19:00, 16 wrz.16527
20:00, 16 wrz.16527
21:00, 16 wrz.16527
22:00, 16 wrz.16426
23:00, 16 wrz.16325
0:00, 17 wrz.16426
1:00, 17 wrz.16527
2:00, 17 wrz.16728
3:00, 17 wrz.16829
4:00, 17 wrz.16829
5:00, 17 wrz.16829
6:00, 17 wrz.16930
7:00, 17 wrz.17232
8:00, 17 wrz.17434
9:00, 17 wrz.17535
10:00, 17 wrz.18242
11:00, 17 wrz.18848
12:00, 17 wrz.18949
13:00, 17 wrz.18949
14:00, 17 wrz.19051
15:00, 17 wrz.19152
16:00, 17 wrz.19354
17:00, 17 wrz.19657
18:00, 17 wrz.19960
19:00, 17 wrz.19960
20:00, 17 wrz.19859
21:00, 17 wrz.19758
22:00, 17 wrz.19556
23:00, 17 wrz.19455
0:00, 18 wrz.19253
1:00, 18 wrz.19152
2:00, 18 wrz.19051
3:00, 18 wrz.19051
4:00, 18 wrz.18949
5:00, 18 wrz.18848
6:00, 18 wrz.18747
7:00, 18 wrz.18747
8:00, 18 wrz.18646
9:00, 18 wrz.18545
10:00, 18 wrz.18444
11:00, 18 wrz.18444
12:00, 18 wrz.18444
13:00, 18 wrz.18343
14:00, 18 wrz.18343
15:00, 18 wrz.18343
16:00, 18 wrz.18242
17:00, 18 wrz.18242
18:00, 18 wrz.18242
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]