Dzisiaj mamy: piątek, 9 grudnia 2022
wschód: 07:33 zachód: 15:45
Imieniny obchodzą: Anety, Leokadii, Wiesława
wschód: 16:18 zachód: 09:06

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5828.32 km²
km rzeki: 718.19 km
aktualny stan wody:  147 cm (2022-12-09 02:20)
poprzedni stan wody: 147 cm (2022-12-09 02:10)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 291 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(291cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(147cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(578m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(53m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.2m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(16m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
2:00, 6 gru13912
3:00, 6 gru13912
4:00, 6 gru14013
5:00, 6 gru14013
6:00, 6 gru14013
7:00, 6 gru14213
8:00, 6 gru14314
9:00, 6 gru14414
10:00, 6 gru14615
11:00, 6 gru14816
12:00, 6 gru14917
13:00, 6 gru14917
14:00, 6 gru14816
15:00, 6 gru14816
16:00, 6 gru14917
17:00, 6 gru15017
18:00, 6 gru15017
19:00, 6 gru15017
20:00, 6 gru15017
21:00, 6 gru15017
22:00, 6 gru15017
23:00, 6 gru15118
0:00, 7 gru15118
1:00, 7 gru15017
2:00, 7 gru15017
3:00, 7 gru15017
4:00, 7 gru15118
5:00, 7 gru15118
6:00, 7 gru15118
7:00, 7 gru15118
8:00, 7 gru15118
9:00, 7 gru15118
10:00, 7 gru15118
11:00, 7 gru15118
12:00, 7 gru15118
14:00, 7 gru15017
15:00, 7 gru15017
16:00, 7 gru15017
17:00, 7 gru15017
18:00, 7 gru15017
19:00, 7 gru15017
20:00, 7 gru15017
21:00, 7 gru15017
22:00, 7 gru14917
23:00, 7 gru14917
0:00, 8 gru14917
1:00, 8 gru15017
2:00, 8 gru15017
3:00, 8 gru15017
4:00, 8 gru14917
5:00, 8 gru14917
6:00, 8 gru14917
7:00, 8 gru14917
8:00, 8 gru14917
9:00, 8 gru14917
10:00, 8 gru14816
11:00, 8 gru14816
12:00, 8 gru14816
13:00, 8 gru14716
14:00, 8 gru14716
15:00, 8 gru14816
16:00, 8 gru14816
17:00, 8 gru14816
18:00, 8 gru14816
19:00, 8 gru14816
20:00, 8 gru14816
21:00, 8 gru14816
22:00, 8 gru14816
23:00, 8 gru14816
0:00, 9 gru14816
1:00, 9 gru14716
2:00, 9 gru14716
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]