Dzisiaj mamy: niedziela, 21 lipca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Daniela, Ignacego, Wiktora
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6730.63 km²
km rzeki: 693.83 km
aktualny stan wody:  197 cm (2024-03-06 10:50)
poprzedni stan wody: 197 cm (2024-03-06 10:40)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 296 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(296cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(197cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(577m³/s) średni wysoki przepływ,
(134m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.5m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(62m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 3 mar21072
12:00, 3 mar21072
13:00, 3 mar20971
14:00, 3 mar20971
15:00, 3 mar20870
16:00, 3 mar20870
17:00, 3 mar20769
18:00, 3 mar20769
19:00, 3 mar20769
20:00, 3 mar20669
21:00, 3 mar20669
22:00, 3 mar20669
23:00, 3 mar20669
0:00, 4 mar20669
1:00, 4 mar20669
2:00, 4 mar20669
3:00, 4 mar20669
4:00, 4 mar20669
5:00, 4 mar20568
6:00, 4 mar20568
7:00, 4 mar20568
8:00, 4 mar20568
9:00, 4 mar20467
10:00, 4 mar20669
11:00, 4 mar20669
12:00, 4 mar20669
13:00, 4 mar20669
14:00, 4 mar20568
15:00, 4 mar20568
16:00, 4 mar20467
17:00, 4 mar20467
18:00, 4 mar20367
19:00, 4 mar20367
20:00, 4 mar20367
21:00, 4 mar20266
22:00, 4 mar20266
23:00, 4 mar20165
0:00, 5 mar20165
1:00, 5 mar20065
2:00, 5 mar20065
3:00, 5 mar19964
4:00, 5 mar19964
5:00, 5 mar19964
6:00, 5 mar19964
7:00, 5 mar19964
8:00, 5 mar19964
9:00, 5 mar19964
10:00, 5 mar19964
11:00, 5 mar19964
12:00, 5 mar19863
13:00, 5 mar19863
14:00, 5 mar19863
15:00, 5 mar19863
16:00, 5 mar19863
17:00, 5 mar19863
18:00, 5 mar19863
19:00, 5 mar19863
20:00, 5 mar19863
21:00, 5 mar19863
22:00, 5 mar19863
23:00, 5 mar19863
0:00, 6 mar19863
1:00, 6 mar19863
2:00, 6 mar19863
3:00, 6 mar19863
4:00, 6 mar19863
5:00, 6 mar19863
6:00, 6 mar19863
7:00, 6 mar19863
8:00, 6 mar19762
9:00, 6 mar19762
10:00, 6 mar19762
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia