Dzisiaj mamy: sobota, 18 września 2021
wschód: 06:27 zachód: 18:54
Imieniny obchodzą: Ryszardy, Stefanii, Tytusa
wschód: 18:29 zachód: 02:48

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  175 cm (2021-09-18 19:40)
poprzedni stan wody: 175 cm (2021-09-18 19:30)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(175cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(586m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(65m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.5m³/s) najniższy niski przepływ,
(55m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
19:00, 15 wrz.14839
20:00, 15 wrz.14839
21:00, 15 wrz.14940
22:00, 15 wrz.15041
23:00, 15 wrz.15141
0:00, 16 wrz.15141
1:00, 16 wrz.15141
2:00, 16 wrz.15041
3:00, 16 wrz.15041
4:00, 16 wrz.14940
5:00, 16 wrz.14940
6:00, 16 wrz.14940
7:00, 16 wrz.14940
8:00, 16 wrz.14940
9:00, 16 wrz.14940
10:00, 16 wrz.14940
11:00, 16 wrz.14940
12:00, 16 wrz.14940
13:00, 16 wrz.14940
14:00, 16 wrz.14940
15:00, 16 wrz.14940
16:00, 16 wrz.14940
17:00, 16 wrz.14839
18:00, 16 wrz.14839
19:00, 16 wrz.14839
20:00, 16 wrz.14839
21:00, 16 wrz.14940
22:00, 16 wrz.14940
23:00, 16 wrz.14940
0:00, 17 wrz.14839
1:00, 17 wrz.14839
2:00, 17 wrz.14739
3:00, 17 wrz.14839
4:00, 17 wrz.14839
5:00, 17 wrz.14839
6:00, 17 wrz.14839
7:00, 17 wrz.14940
8:00, 17 wrz.15041
9:00, 17 wrz.15242
10:00, 17 wrz.15443
11:00, 17 wrz.15141
12:00, 17 wrz.15342
13:00, 17 wrz.15543
14:00, 17 wrz.15946
15:00, 17 wrz.16448
16:00, 17 wrz.17052
17:00, 17 wrz.17555
18:00, 17 wrz.17957
19:00, 17 wrz.18259
20:00, 17 wrz.18460
21:00, 17 wrz.18862
22:00, 17 wrz.19164
23:00, 17 wrz.19466
0:00, 18 wrz.19667
1:00, 18 wrz.19667
2:00, 18 wrz.19667
3:00, 18 wrz.19667
4:00, 18 wrz.19466
5:00, 18 wrz.19366
6:00, 18 wrz.19164
7:00, 18 wrz.19064
8:00, 18 wrz.18862
9:00, 18 wrz.18762
10:00, 18 wrz.18661
11:00, 18 wrz.18460
12:00, 18 wrz.18259
13:00, 18 wrz.18158
14:00, 18 wrz.18058
15:00, 18 wrz.17856
16:00, 18 wrz.17756
17:00, 18 wrz.17655
18:00, 18 wrz.17555
19:00, 18 wrz.17555
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia