Dzisiaj mamy: poniedziałek, 2 października 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Dionizego, Sandry, Teofila
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6730.63 km²
km rzeki: 693.83 km
aktualny stan wody:  128 cm (2023-10-02 10:50)
poprzedni stan wody: 128 cm (2023-10-02 10:40)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 296 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(296cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(128cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(577m³/s) średni wysoki przepływ,
(134m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.5m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(20m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 29 wrz12619
12:00, 29 wrz12619
13:00, 29 wrz12619
14:00, 29 wrz12619
15:00, 29 wrz12619
16:00, 29 wrz12519
17:00, 29 wrz12519
18:00, 29 wrz12418
19:00, 29 wrz12418
20:00, 29 wrz12418
21:00, 29 wrz12418
22:00, 29 wrz12418
23:00, 29 wrz12418
0:00, 30 wrz12418
1:00, 30 wrz12418
2:00, 30 wrz12418
3:00, 30 wrz12418
4:00, 30 wrz12418
5:00, 30 wrz12418
6:00, 30 wrz12418
7:00, 30 wrz12418
8:00, 30 wrz12418
9:00, 30 wrz12418
10:00, 30 wrz12418
11:00, 30 wrz12418
12:00, 30 wrz12418
13:00, 30 wrz12418
14:00, 30 wrz12418
15:00, 30 wrz12418
16:00, 30 wrz12418
17:00, 30 wrz12318
18:00, 30 wrz12318
19:00, 30 wrz12318
20:00, 30 wrz12318
21:00, 30 wrz12318
22:00, 30 wrz12318
23:00, 30 wrz12418
0:00, 1 paź12418
1:00, 1 paź12519
2:00, 1 paź12619
3:00, 1 paź12719
4:00, 1 paź12820
5:00, 1 paź12820
6:00, 1 paź12920
7:00, 1 paź13021
8:00, 1 paź13021
9:00, 1 paź13021
10:00, 1 paź13021
11:00, 1 paź13021
12:00, 1 paź13021
13:00, 1 paź13021
14:00, 1 paź13021
15:00, 1 paź13021
16:00, 1 paź12920
17:00, 1 paź12920
18:00, 1 paź12920
19:00, 1 paź12820
20:00, 1 paź12820
21:00, 1 paź12820
22:00, 1 paź12820
23:00, 1 paź12820
0:00, 2 paź12820
1:00, 2 paź12820
2:00, 2 paź12820
3:00, 2 paź12820
4:00, 2 paź12820
5:00, 2 paź12820
6:00, 2 paź12820
7:00, 2 paź12820
8:00, 2 paź12820
9:00, 2 paź12820
10:00, 2 paź12820
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia