Dzisiaj mamy: środa, 28 września 2022
wschód: 06:42 zachód: 18:32
Imieniny obchodzą: Marka, Wacława, Wacławy
wschód: 09:30 zachód: 19:35

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  166 cm (2022-09-28 21:50)
poprzedni stan wody: 166 cm (2022-09-28 21:40)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(166cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(584m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.9m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16.1m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(43m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
22:00, 25 wrz16040
23:00, 25 wrz16040
0:00, 26 wrz16040
1:00, 26 wrz16040
2:00, 26 wrz16040
3:00, 26 wrz15939
4:00, 26 wrz15939
5:00, 26 wrz15939
6:00, 26 wrz15939
7:00, 26 wrz15939
8:00, 26 wrz15939
9:00, 26 wrz15939
10:00, 26 wrz15939
11:00, 26 wrz15939
12:00, 26 wrz15939
13:00, 26 wrz15939
14:00, 26 wrz15939
15:00, 26 wrz15939
16:00, 26 wrz15838
17:00, 26 wrz15838
18:00, 26 wrz15838
19:00, 26 wrz15838
20:00, 26 wrz15838
21:00, 26 wrz15838
22:00, 26 wrz15838
23:00, 26 wrz15838
0:00, 27 wrz15939
1:00, 27 wrz15939
2:00, 27 wrz16040
3:00, 27 wrz16040
4:00, 27 wrz16040
5:00, 27 wrz16040
6:00, 27 wrz16040
7:00, 27 wrz16040
8:00, 27 wrz16040
9:00, 27 wrz16040
10:00, 27 wrz16140
11:00, 27 wrz16241
12:00, 27 wrz16241
13:00, 27 wrz16241
14:00, 27 wrz16241
15:00, 27 wrz16241
16:00, 27 wrz16341
17:00, 27 wrz16241
18:00, 27 wrz16241
19:00, 27 wrz16140
20:00, 27 wrz16040
21:00, 27 wrz16040
22:00, 27 wrz16040
23:00, 27 wrz16040
0:00, 28 wrz16140
1:00, 28 wrz16241
2:00, 28 wrz16341
3:00, 28 wrz16442
4:00, 28 wrz16643
5:00, 28 wrz16643
6:00, 28 wrz16744
7:00, 28 wrz16744
8:00, 28 wrz16744
9:00, 28 wrz16744
10:00, 28 wrz16744
11:00, 28 wrz16140
12:00, 28 wrz16844
13:00, 28 wrz17146
14:00, 28 wrz17046
15:00, 28 wrz16945
16:00, 28 wrz16945
17:00, 28 wrz16844
18:00, 28 wrz16844
19:00, 28 wrz16744
20:00, 28 wrz16744
21:00, 28 wrz16643
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia