Dzisiaj mamy: sobota, 21 maja 2022
wschód: 04:53 zachód: 20:35
Imieniny obchodzą: Tymoteusza, Wiktora
wschód: 01:40 zachód: 09:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  130 cm (2022-05-21 21:30)
poprzedni stan wody: 130 cm (2022-05-21 21:20)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(130cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(586m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(65m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.5m³/s) najniższy niski przepływ,
(27m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
21:00, 18 maj14031
22:00, 18 maj14031
23:00, 18 maj14031
0:00, 19 maj14031
1:00, 19 maj14031
2:00, 19 maj14031
3:00, 19 maj14031
4:00, 19 maj14031
5:00, 19 maj13930
6:00, 19 maj13930
7:00, 19 maj13930
8:00, 19 maj13930
9:00, 19 maj13930
10:00, 19 maj13930
11:00, 19 maj13930
12:00, 19 maj13830
13:00, 19 maj13830
14:00, 19 maj13830
15:00, 19 maj13729
16:00, 19 maj13729
17:00, 19 maj13729
18:00, 19 maj13729
19:00, 19 maj13629
20:00, 19 maj13629
21:00, 19 maj13629
22:00, 19 maj13629
23:00, 19 maj13629
0:00, 20 maj13529
1:00, 20 maj13529
2:00, 20 maj13529
3:00, 20 maj13529
4:00, 20 maj13529
5:00, 20 maj13529
6:00, 20 maj13529
7:00, 20 maj13529
8:00, 20 maj13529
9:00, 20 maj13529
10:00, 20 maj13529
11:00, 20 maj13629
12:00, 20 maj13729
13:00, 20 maj13830
14:00, 20 maj13729
15:00, 20 maj13629
16:00, 20 maj13629
17:00, 20 maj13529
18:00, 20 maj13428
19:00, 20 maj13428
20:00, 20 maj13428
21:00, 20 maj13328
22:00, 20 maj13328
23:00, 20 maj13328
0:00, 21 maj13328
1:00, 21 maj13328
2:00, 21 maj13328
3:00, 21 maj13328
4:00, 21 maj13227
5:00, 21 maj13227
6:00, 21 maj13227
7:00, 21 maj13227
8:00, 21 maj13127
9:00, 21 maj13127
10:00, 21 maj13127
11:00, 21 maj13127
12:00, 21 maj13127
13:00, 21 maj13127
14:00, 21 maj13127
15:00, 21 maj13027
16:00, 21 maj13027
17:00, 21 maj13027
18:00, 21 maj13027
19:00, 21 maj13027
20:00, 21 maj13027
21:00, 21 maj13027
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia