Dzisiaj mamy: piątek, 27 stycznia 2023
wschód: 07:41 zachód: 16:11
Imieniny obchodzą: Angeliki, Juliana
wschód: -:- zachód: 10:53
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6730.63 km²
km rzeki: 693.83 km
aktualny stan wody:  203 cm (2023-01-27 23:00)
poprzedni stan wody: 203 cm (2023-01-27 22:50)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(203cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(584m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.9m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16.1m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(69m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
23:00, 24 st.20771
0:00, 25 st.20872
1:00, 25 st.21074
2:00, 25 st.21275
3:00, 25 st.21476
4:00, 25 st.21678
5:00, 25 st.21778
6:00, 25 st.21980
7:00, 25 st.22181
8:00, 25 st.22484
9:00, 25 st.23089
10:00, 25 st.23391
11:00, 25 st.23492
12:00, 25 st.23089
13:00, 25 st.22786
14:00, 25 st.22988
15:00, 25 st.23089
16:00, 25 st.23089
17:00, 25 st.22988
18:00, 25 st.22988
19:00, 25 st.22988
20:00, 25 st.22988
21:00, 25 st.23089
22:00, 25 st.23089
23:00, 25 st.23089
0:00, 26 st.23089
1:00, 26 st.22988
2:00, 26 st.22887
3:00, 26 st.22786
4:00, 26 st.22685
5:00, 26 st.22585
6:00, 26 st.22585
7:00, 26 st.22484
8:00, 26 st.22383
9:00, 26 st.22383
10:00, 26 st.22282
11:00, 26 st.22181
12:00, 26 st.22181
13:00, 26 st.22081
14:00, 26 st.21980
15:00, 26 st.21879
16:00, 26 st.21879
17:00, 26 st.21778
18:00, 26 st.21678
19:00, 26 st.21678
20:00, 26 st.21678
21:00, 26 st.21678
22:00, 26 st.21778
23:00, 26 st.21778
0:00, 27 st.21778
1:00, 27 st.21678
2:00, 27 st.21678
3:00, 27 st.21476
4:00, 27 st.21376
5:00, 27 st.21275
6:00, 27 st.21174
7:00, 27 st.21174
8:00, 27 st.21074
9:00, 27 st.21074
10:00, 27 st.20973
11:00, 27 st.20872
12:00, 27 st.20872
13:00, 27 st.20771
14:00, 27 st.20771
15:00, 27 st.20671
16:00, 27 st.20570
17:00, 27 st.20369
18:00, 27 st.20268
19:00, 27 st.20268
20:00, 27 st.20369
21:00, 27 st.20369
22:00, 27 st.20369
23:00, 27 st.20369
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia