Dzisiaj mamy: piątek, 1 marca 2024
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Albina, Antoniego, Antoniny
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6730.63 km²
km rzeki: 693.83 km
aktualny stan wody:  212 cm (2024-03-01 12:50)
poprzedni stan wody: 212 cm (2024-03-01 12:40)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 296 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(296cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(212cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(577m³/s) średni wysoki przepływ,
(134m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.5m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(73m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
12:00, 27 lut24295
13:00, 27 lut24194
14:00, 27 lut24094
15:00, 27 lut24094
16:00, 27 lut24094
17:00, 27 lut23993
18:00, 27 lut23993
19:00, 27 lut23993
20:00, 27 lut23993
21:00, 27 lut23892
22:00, 27 lut23892
23:00, 27 lut23892
0:00, 28 lut23892
1:00, 28 lut23892
2:00, 28 lut23892
3:00, 28 lut23892
4:00, 28 lut23791
5:00, 28 lut23791
6:00, 28 lut23690
7:00, 28 lut23690
8:00, 28 lut23690
9:00, 28 lut23590
10:00, 28 lut23489
11:00, 28 lut23489
12:00, 28 lut23489
13:00, 28 lut23388
14:00, 28 lut23287
15:00, 28 lut23287
16:00, 28 lut23186
17:00, 28 lut23086
18:00, 28 lut22985
19:00, 28 lut22985
20:00, 28 lut22884
21:00, 28 lut22884
22:00, 28 lut22884
23:00, 28 lut22884
0:00, 29 lut22884
1:00, 29 lut22884
2:00, 29 lut22884
3:00, 29 lut22783
4:00, 29 lut22683
5:00, 29 lut22582
6:00, 29 lut22381
7:00, 29 lut22179
8:00, 29 lut21978
9:00, 29 lut21877
10:00, 29 lut21776
11:00, 29 lut21676
12:00, 29 lut21575
13:00, 29 lut21474
14:00, 29 lut21374
15:00, 29 lut21374
16:00, 29 lut21273
17:00, 29 lut21172
18:00, 29 lut21072
19:00, 29 lut20971
20:00, 29 lut20971
21:00, 29 lut20971
22:00, 29 lut20971
23:00, 29 lut20971
0:00, 1 mar20971
1:00, 1 mar20971
2:00, 1 mar20971
3:00, 1 mar20971
4:00, 1 mar20971
5:00, 1 mar20971
6:00, 1 mar20971
7:00, 1 mar21072
8:00, 1 mar21072
9:00, 1 mar21072
10:00, 1 mar21172
11:00, 1 mar21172
12:00, 1 mar21273
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia