Dzisiaj mamy: czwartek, 29 lipca 2021
wschód: 05:12 zachód: 20:34
Imieniny obchodzą: Eugeniusza, Marty, Olafa
wschód: 23:13 zachód: 11:13

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  143 cm (2021-07-29 11:20)
poprzedni stan wody: 142 cm (2021-07-29 11:10)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(143cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(586m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(65m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.5m³/s) najniższy niski przepływ,
(36m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
11:00, 26 Lip12227
12:00, 26 Lip12227
13:00, 26 Lip12327
14:00, 26 Lip12428
15:00, 26 Lip12629
16:00, 26 Lip12729
17:00, 26 Lip12830
18:00, 26 Lip12930
19:00, 26 Lip12930
20:00, 26 Lip13031
21:00, 26 Lip13031
22:00, 26 Lip13131
23:00, 26 Lip13131
0:00, 27 Lip13131
1:00, 27 Lip13131
2:00, 27 Lip13131
3:00, 27 Lip13131
4:00, 27 Lip13131
5:00, 27 Lip13131
6:00, 27 Lip13131
7:00, 27 Lip13131
8:00, 27 Lip13131
9:00, 27 Lip13131
10:00, 27 Lip13231
11:00, 27 Lip13332
12:00, 27 Lip13533
13:00, 27 Lip13633
14:00, 27 Lip14035
15:00, 27 Lip14538
16:00, 27 Lip14638
17:00, 27 Lip14638
18:00, 27 Lip14638
19:00, 27 Lip14538
20:00, 27 Lip14437
21:00, 27 Lip14337
22:00, 27 Lip14236
23:00, 27 Lip14035
0:00, 28 Lip13935
1:00, 28 Lip13834
2:00, 28 Lip13734
3:00, 28 Lip13633
4:00, 28 Lip13533
5:00, 28 Lip13432
6:00, 28 Lip13332
7:00, 28 Lip13231
8:00, 28 Lip13231
9:00, 28 Lip13131
10:00, 28 Lip13031
11:00, 28 Lip13031
12:00, 28 Lip12930
13:00, 28 Lip12830
14:00, 28 Lip12830
15:00, 28 Lip12830
16:00, 28 Lip12729
17:00, 28 Lip12729
18:00, 28 Lip12729
19:00, 28 Lip12629
20:00, 28 Lip12629
21:00, 28 Lip12830
22:00, 28 Lip13533
23:00, 28 Lip13633
0:00, 29 Lip13533
1:00, 29 Lip13432
2:00, 29 Lip13633
3:00, 29 Lip14035
4:00, 29 Lip14337
5:00, 29 Lip14538
6:00, 29 Lip14437
7:00, 29 Lip14337
8:00, 29 Lip14236
9:00, 29 Lip14337
10:00, 29 Lip14035
11:00, 29 Lip14136
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia