Dzisiaj mamy: sobota, 18 września 2021
wschód: 06:27 zachód: 18:54
Imieniny obchodzą: Ryszardy, Stefanii, Tytusa
wschód: 18:29 zachód: 02:48

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  164 cm (2021-09-18 18:40)
poprzedni stan wody: 164 cm (2021-09-18 18:30)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(164cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(2m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 15 wrz.1501
19:00, 15 wrz.1491
20:00, 15 wrz.1491
21:00, 15 wrz.1441
22:00, 15 wrz.1531
23:00, 15 wrz.1521
0:00, 16 wrz.1501
1:00, 16 wrz.1531
2:00, 16 wrz.1541
3:00, 16 wrz.1521
4:00, 16 wrz.1511
5:00, 16 wrz.1521
6:00, 16 wrz.1501
7:00, 16 wrz.1531
8:00, 16 wrz.1531
9:00, 16 wrz.1521
10:00, 16 wrz.1521
11:00, 16 wrz.1481
12:00, 16 wrz.1541
13:00, 16 wrz.1531
14:00, 16 wrz.1511
15:00, 16 wrz.1491
16:00, 16 wrz.1441
17:00, 16 wrz.1511
18:00, 16 wrz.1501
19:00, 16 wrz.1501
20:00, 16 wrz.1461
21:00, 16 wrz.1551
22:00, 16 wrz.1541
23:00, 16 wrz.1531
0:00, 17 wrz.1511
1:00, 17 wrz.1531
2:00, 17 wrz.1521
3:00, 17 wrz.1511
4:00, 17 wrz.1541
5:00, 17 wrz.1562
6:00, 17 wrz.1562
7:00, 17 wrz.1572
8:00, 17 wrz.1572
9:00, 17 wrz.1541
10:00, 17 wrz.1531
11:00, 17 wrz.1531
12:00, 17 wrz.1521
13:00, 17 wrz.1541
14:00, 17 wrz.1602
15:00, 17 wrz.1642
16:00, 17 wrz.1662
17:00, 17 wrz.1662
18:00, 17 wrz.1672
19:00, 17 wrz.1682
20:00, 17 wrz.1672
21:00, 17 wrz.1682
22:00, 17 wrz.1692
23:00, 17 wrz.1672
0:00, 18 wrz.1672
1:00, 18 wrz.1682
2:00, 18 wrz.1672
3:00, 18 wrz.1672
4:00, 18 wrz.1672
5:00, 18 wrz.1662
6:00, 18 wrz.1652
7:00, 18 wrz.1642
8:00, 18 wrz.1642
9:00, 18 wrz.1642
10:00, 18 wrz.1652
11:00, 18 wrz.1632
12:00, 18 wrz.1642
13:00, 18 wrz.1642
14:00, 18 wrz.1652
15:00, 18 wrz.1642
16:00, 18 wrz.1642
17:00, 18 wrz.1642
18:00, 18 wrz.1642
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska