Dzisiaj mamy: środa, 1 grudnia 2021
wschód: 07:24 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Eligiusza, Natalii
wschód: 03:12 zachód: 14:17

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  167 cm (2021-12-01 19:10)
poprzedni stan wody: 167 cm (2021-12-01 19:00)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(167cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(2m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
19:00, 28 lis1753
20:00, 28 lis1763
21:00, 28 lis1763
22:00, 28 lis1763
23:00, 28 lis1763
0:00, 29 lis1773
1:00, 29 lis1773
2:00, 29 lis1773
3:00, 29 lis1773
4:00, 29 lis1773
5:00, 29 lis1773
6:00, 29 lis1773
7:00, 29 lis1773
8:00, 29 lis1773
9:00, 29 lis1763
10:00, 29 lis1773
11:00, 29 lis1773
12:00, 29 lis1773
13:00, 29 lis1763
14:00, 29 lis1763
15:00, 29 lis1773
16:00, 29 lis1763
17:00, 29 lis1763
18:00, 29 lis1763
19:00, 29 lis1763
20:00, 29 lis1763
21:00, 29 lis1763
22:00, 29 lis1763
23:00, 29 lis1753
0:00, 30 lis1753
1:00, 30 lis1753
2:00, 30 lis1753
3:00, 30 lis1753
4:00, 30 lis1743
5:00, 30 lis1733
6:00, 30 lis1743
7:00, 30 lis1753
8:00, 30 lis1753
9:00, 30 lis1743
10:00, 30 lis1743
11:00, 30 lis1743
12:00, 30 lis1743
13:00, 30 lis1743
14:00, 30 lis1662
15:00, 30 lis1662
16:00, 30 lis1722
17:00, 30 lis1733
18:00, 30 lis1733
19:00, 30 lis1733
20:00, 30 lis1733
21:00, 30 lis1733
22:00, 30 lis1743
23:00, 30 lis1733
0:00, 1 gru1722
1:00, 1 gru1722
2:00, 1 gru1733
3:00, 1 gru1722
4:00, 1 gru1722
5:00, 1 gru1722
6:00, 1 gru1722
7:00, 1 gru1722
8:00, 1 gru1722
9:00, 1 gru1722
10:00, 1 gru1712
11:00, 1 gru1722
12:00, 1 gru1722
13:00, 1 gru1712
14:00, 1 gru1702
15:00, 1 gru1682
16:00, 1 gru1672
17:00, 1 gru1672
18:00, 1 gru1682
19:00, 1 gru1672
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska