Dzisiaj mamy: środa, 28 września 2022
wschód: 06:42 zachód: 18:32
Imieniny obchodzą: Marka, Wacława, Wacławy
wschód: 09:30 zachód: 19:35

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  160 cm (2022-09-28 21:00)
poprzedni stan wody: 160 cm (2022-09-28 20:50)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 205 cm
 stan niski: 153 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(205cm) strefa stanów wysokich,
(155cm) strefa stanów średnich,
(154cm) strefa stanów niskich,
(160cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.16m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(1m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
21:00, 25 wrz1591
22:00, 25 wrz1611
23:00, 25 wrz1591
0:00, 26 wrz1591
1:00, 26 wrz1581
2:00, 26 wrz1581
3:00, 26 wrz1581
4:00, 26 wrz1581
5:00, 26 wrz1581
6:00, 26 wrz1581
7:00, 26 wrz1581
8:00, 26 wrz1571
9:00, 26 wrz1581
10:00, 26 wrz1581
11:00, 26 wrz1581
12:00, 26 wrz1571
13:00, 26 wrz1571
14:00, 26 wrz1561
15:00, 26 wrz1571
16:00, 26 wrz1601
17:00, 26 wrz1621
18:00, 26 wrz1621
19:00, 26 wrz1601
20:00, 26 wrz1581
21:00, 26 wrz1581
22:00, 26 wrz1591
23:00, 26 wrz1591
0:00, 27 wrz1581
1:00, 27 wrz1581
2:00, 27 wrz1581
3:00, 27 wrz1581
4:00, 27 wrz1581
5:00, 27 wrz1581
6:00, 27 wrz1581
7:00, 27 wrz1561
8:00, 27 wrz1581
9:00, 27 wrz1581
10:00, 27 wrz1581
11:00, 27 wrz1581
12:00, 27 wrz1581
13:00, 27 wrz1581
14:00, 27 wrz1601
15:00, 27 wrz1611
16:00, 27 wrz1611
17:00, 27 wrz1631
18:00, 27 wrz1631
19:00, 27 wrz1601
20:00, 27 wrz1591
21:00, 27 wrz1581
22:00, 27 wrz1581
23:00, 27 wrz1601
0:00, 28 wrz1611
1:00, 28 wrz1601
2:00, 28 wrz1611
3:00, 28 wrz1611
4:00, 28 wrz1601
5:00, 28 wrz1581
6:00, 28 wrz1581
7:00, 28 wrz1571
8:00, 28 wrz1561
9:00, 28 wrz1561
10:00, 28 wrz1571
11:00, 28 wrz1551
12:00, 28 wrz1561
13:00, 28 wrz1581
14:00, 28 wrz1621
15:00, 28 wrz1631
16:00, 28 wrz1621
17:00, 28 wrz1611
18:00, 28 wrz1591
19:00, 28 wrz1591
20:00, 28 wrz1601
21:00, 28 wrz1601
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska