Dzisiaj mamy: poniedziałek, 2 października 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Dionizego, Sandry, Teofila
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 382.62 km²
km rzeki: 13.8 km
aktualny stan wody:  153 cm (2023-10-02 10:00)
poprzedni stan wody: 153 cm (2023-10-02 09:50)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 199 cm
 stan niski: 160 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(199cm) strefa stanów wysokich,
(162cm) strefa stanów średnich,
(161cm) strefa stanów niskich,
(153cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(2.98m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.16m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(1m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
10:00, 29 wrz1521
11:00, 29 wrz1481
12:00, 29 wrz1491
13:00, 29 wrz1511
14:00, 29 wrz1501
15:00, 29 wrz1511
16:00, 29 wrz1521
17:00, 29 wrz1511
18:00, 29 wrz1511
19:00, 29 wrz1521
20:00, 29 wrz1511
21:00, 29 wrz1521
22:00, 29 wrz1521
23:00, 29 wrz1521
0:00, 30 wrz1521
1:00, 30 wrz1521
2:00, 30 wrz1521
3:00, 30 wrz1521
4:00, 30 wrz1521
5:00, 30 wrz1491
6:00, 30 wrz1511
7:00, 30 wrz1521
8:00, 30 wrz1521
9:00, 30 wrz1501
10:00, 30 wrz1511
11:00, 30 wrz1521
12:00, 30 wrz1521
13:00, 30 wrz1511
14:00, 30 wrz1521
15:00, 30 wrz1521
16:00, 30 wrz1521
17:00, 30 wrz1521
18:00, 30 wrz1521
19:00, 30 wrz1521
20:00, 30 wrz1521
21:00, 30 wrz1531
22:00, 30 wrz1531
23:00, 30 wrz1521
0:00, 1 paź1521
1:00, 1 paź1531
2:00, 1 paź1531
3:00, 1 paź1531
4:00, 1 paź1531
5:00, 1 paź1531
6:00, 1 paź1531
7:00, 1 paź1531
8:00, 1 paź1521
9:00, 1 paź1521
10:00, 1 paź1531
11:00, 1 paź1531
12:00, 1 paź1531
13:00, 1 paź1521
14:00, 1 paź1521
15:00, 1 paź1511
16:00, 1 paź1521
17:00, 1 paź1531
18:00, 1 paź1521
19:00, 1 paź1521
20:00, 1 paź1531
21:00, 1 paź1541
22:00, 1 paź1511
23:00, 1 paź1521
0:00, 2 paź1521
1:00, 2 paź1531
2:00, 2 paź1531
3:00, 2 paź1531
4:00, 2 paź1531
5:00, 2 paź1531
6:00, 2 paź1531
7:00, 2 paź1531
8:00, 2 paź1531
9:00, 2 paź1531
10:00, 2 paź1531
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska