Dzisiaj mamy: piątek, 27 stycznia 2023
wschód: 07:41 zachód: 16:11
Imieniny obchodzą: Angeliki, Juliana
wschód: -:- zachód: 10:53
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 382.62 km²
km rzeki: 13.8 km
aktualny stan wody:  176 cm (2023-01-27 22:10)
poprzedni stan wody: 176 cm (2023-01-27 22:00)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 205 cm
 stan niski: 153 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(205cm) strefa stanów wysokich,
(155cm) strefa stanów średnich,
(154cm) strefa stanów niskich,
(176cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.16m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(3m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
22:00, 24 st.1743
23:00, 24 st.1733
0:00, 25 st.1743
1:00, 25 st.1743
2:00, 25 st.1743
3:00, 25 st.1743
4:00, 25 st.1743
5:00, 25 st.1743
6:00, 25 st.1743
7:00, 25 st.1743
8:00, 25 st.1743
9:00, 25 st.1743
10:00, 25 st.1743
11:00, 25 st.1753
12:00, 25 st.1773
13:00, 25 st.1783
14:00, 25 st.1793
15:00, 25 st.1803
16:00, 25 st.1803
17:00, 25 st.1793
18:00, 25 st.1793
19:00, 25 st.1783
20:00, 25 st.1763
21:00, 25 st.1763
22:00, 25 st.1773
23:00, 25 st.1773
0:00, 26 st.1763
1:00, 26 st.1763
2:00, 26 st.1773
3:00, 26 st.1763
4:00, 26 st.1763
5:00, 26 st.1763
6:00, 26 st.1763
7:00, 26 st.1753
8:00, 26 st.1763
9:00, 26 st.1763
10:00, 26 st.1763
11:00, 26 st.1753
12:00, 26 st.1763
13:00, 26 st.1773
14:00, 26 st.1763
15:00, 26 st.1773
16:00, 26 st.1773
17:00, 26 st.1773
18:00, 26 st.1773
19:00, 26 st.1773
20:00, 26 st.1773
21:00, 26 st.1763
22:00, 26 st.1763
23:00, 26 st.1763
0:00, 27 st.1763
1:00, 27 st.1763
2:00, 27 st.1763
3:00, 27 st.1763
4:00, 27 st.1773
5:00, 27 st.1763
6:00, 27 st.1763
7:00, 27 st.1763
8:00, 27 st.1763
9:00, 27 st.1763
10:00, 27 st.1753
11:00, 27 st.1773
12:00, 27 st.1783
13:00, 27 st.1793
14:00, 27 st.1803
15:00, 27 st.1803
16:00, 27 st.1803
17:00, 27 st.1793
18:00, 27 st.1793
19:00, 27 st.1773
20:00, 27 st.1763
21:00, 27 st.1763
22:00, 27 st.1763
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska