Dzisiaj mamy: czwartek, 29 lipca 2021
wschód: 05:12 zachód: 20:34
Imieniny obchodzą: Eugeniusza, Marty, Olafa
wschód: 23:13 zachód: 11:13

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  145 cm (2021-07-29 10:40)
poprzedni stan wody: 145 cm (2021-07-29 10:20)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: wzrastający
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(145cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(1m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
10:00, 26 Lip1421
11:00, 26 Lip1411
12:00, 26 Lip1421
13:00, 26 Lip1431
14:00, 26 Lip1431
15:00, 26 Lip1441
16:00, 26 Lip1421
17:00, 26 Lip1411
18:00, 26 Lip1401
19:00, 26 Lip1421
20:00, 26 Lip1451
21:00, 26 Lip1451
22:00, 26 Lip1461
23:00, 26 Lip1461
0:00, 27 Lip1461
1:00, 27 Lip1461
2:00, 27 Lip1461
3:00, 27 Lip1451
4:00, 27 Lip1451
5:00, 27 Lip1461
6:00, 27 Lip1451
7:00, 27 Lip1451
8:00, 27 Lip1461
9:00, 27 Lip1451
10:00, 27 Lip1451
11:00, 27 Lip1451
12:00, 27 Lip1451
13:00, 27 Lip1421
14:00, 27 Lip1451
15:00, 27 Lip1451
16:00, 27 Lip1451
17:00, 27 Lip1451
18:00, 27 Lip1381
19:00, 27 Lip1431
20:00, 27 Lip1451
21:00, 27 Lip1451
22:00, 27 Lip1451
23:00, 27 Lip1451
0:00, 28 Lip1461
1:00, 28 Lip1461
2:00, 28 Lip1461
3:00, 28 Lip1461
4:00, 28 Lip1451
5:00, 28 Lip1461
6:00, 28 Lip1451
7:00, 28 Lip1451
8:00, 28 Lip1451
9:00, 28 Lip1451
10:00, 28 Lip1451
11:00, 28 Lip1411
12:00, 28 Lip1451
13:00, 28 Lip1451
14:00, 28 Lip1451
15:00, 28 Lip1391
16:00, 28 Lip1431
17:00, 28 Lip1451
18:00, 28 Lip1481
19:00, 28 Lip1491
20:00, 28 Lip1481
21:00, 28 Lip1471
22:00, 28 Lip1461
23:00, 28 Lip1451
0:00, 29 Lip1451
1:00, 29 Lip1451
2:00, 29 Lip1451
3:00, 29 Lip1451
4:00, 29 Lip1451
5:00, 29 Lip1451
6:00, 29 Lip1441
7:00, 29 Lip1441
8:00, 29 Lip1441
9:00, 29 Lip1411
10:00, 29 Lip1451
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska