Dzisiaj mamy: sobota, 21 maja 2022
wschód: 04:53 zachód: 20:35
Imieniny obchodzą: Tymoteusza, Wiktora
wschód: 01:40 zachód: 09:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  155 cm (2022-05-21 20:30)
poprzedni stan wody: 157 cm (2022-05-21 20:20)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(155cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(1m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
20:00, 18 maj1551
21:00, 18 maj1551
22:00, 18 maj1491
23:00, 18 maj1561
0:00, 19 maj1571
1:00, 19 maj1571
2:00, 19 maj1561
3:00, 19 maj1561
4:00, 19 maj1541
5:00, 19 maj1481
6:00, 19 maj1561
7:00, 19 maj1571
8:00, 19 maj1571
9:00, 19 maj1561
10:00, 19 maj1561
11:00, 19 maj1521
12:00, 19 maj1481
13:00, 19 maj1561
14:00, 19 maj1571
15:00, 19 maj1561
16:00, 19 maj1561
17:00, 19 maj1561
18:00, 19 maj1561
19:00, 19 maj1541
20:00, 19 maj1491
21:00, 19 maj1561
22:00, 19 maj1561
23:00, 19 maj1561
0:00, 20 maj1561
1:00, 20 maj1561
2:00, 20 maj1561
3:00, 20 maj1541
4:00, 20 maj1491
5:00, 20 maj1551
6:00, 20 maj1561
7:00, 20 maj1561
8:00, 20 maj1521
9:00, 20 maj1551
10:00, 20 maj1561
11:00, 20 maj1561
12:00, 20 maj1561
13:00, 20 maj1551
14:00, 20 maj1491
15:00, 20 maj1541
16:00, 20 maj1561
17:00, 20 maj1561
18:00, 20 maj1561
19:00, 20 maj1561
20:00, 20 maj1551
21:00, 20 maj1561
22:00, 20 maj1531
23:00, 20 maj1491
0:00, 21 maj1561
1:00, 21 maj1561
2:00, 21 maj1561
3:00, 21 maj1501
4:00, 21 maj1541
5:00, 21 maj1541
6:00, 21 maj1541
7:00, 21 maj1561
8:00, 21 maj1571
9:00, 21 maj1571
10:00, 21 maj1571
11:00, 21 maj1571
12:00, 21 maj1571
13:00, 21 maj1511
14:00, 21 maj1521
15:00, 21 maj1571
16:00, 21 maj1531
17:00, 21 maj1561
18:00, 21 maj1571
19:00, 21 maj1571
20:00, 21 maj1581
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska