Dzisiaj mamy: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
wschód: 05:44:42zachód: 19:48:17
Imieniny obchodzą: Agnieszki, Czesława, Czesławy, Teodora

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Chałupki
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  204 cm (23:40)
poprzedni stan wody: 203 cm (23:30)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 229 cm
 stan niski: 102 cm
Trend: rosnący
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(229cm) strefa stanów wysokich,
(103cm) strefa stanów średnich,
(102cm) strefa stanów niskich,
(204cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(427m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(87m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
23:00, 16 Kwi198
00:00, 17 Kwi198
01:00, 17 Kwi198
02:00, 17 Kwi198
03:00, 17 Kwi197
04:00, 17 Kwi197
05:00, 17 Kwi197
06:00, 17 Kwi197
07:00, 17 Kwi197
08:00, 17 Kwi198
09:00, 17 Kwi200
10:00, 17 Kwi196
11:00, 17 Kwi197
12:00, 17 Kwi198
13:00, 17 Kwi199
14:00, 17 Kwi200
15:00, 17 Kwi200
16:00, 17 Kwi200
17:00, 17 Kwi199
18:00, 17 Kwi198
19:00, 17 Kwi198
20:00, 17 Kwi197
21:00, 17 Kwi197
22:00, 17 Kwi198
23:00, 17 Kwi199
00:00, 18 Kwi199
01:00, 18 Kwi200
02:00, 18 Kwi201
03:00, 18 Kwi201
04:00, 18 Kwi202
05:00, 18 Kwi202
06:00, 18 Kwi201
07:00, 18 Kwi201
08:00, 18 Kwi200
09:00, 18 Kwi200
10:00, 18 Kwi200
11:00, 18 Kwi200
12:00, 18 Kwi199
13:00, 18 Kwi199
14:00, 18 Kwi199
15:00, 18 Kwi199
16:00, 18 Kwi200
17:00, 18 Kwi200
18:00, 18 Kwi199
19:00, 18 Kwi200
20:00, 18 Kwi200
21:00, 18 Kwi203
22:00, 18 Kwi205
23:00, 18 Kwi208
00:00, 19 Kwi209
01:00, 19 Kwi211
02:00, 19 Kwi211
03:00, 19 Kwi211
04:00, 19 Kwi210
05:00, 19 Kwi210
06:00, 19 Kwi209
07:00, 19 Kwi208
08:00, 19 Kwi207
09:00, 19 Kwi206
10:00, 19 Kwi205
11:00, 19 Kwi205
12:00, 19 Kwi204
13:00, 19 Kwi204
14:00, 19 Kwi204
15:00, 19 Kwi204
16:00, 19 Kwi204
17:00, 19 Kwi202
18:00, 19 Kwi199
19:00, 19 Kwi197
20:00, 19 Kwi196
21:00, 19 Kwi197
22:00, 19 Kwi199
23:00, 19 Kwi202

Chałupki