Dzisiaj mamy: piątek, 22 stycznia 2021
wschód: 07:32:45zachód: 16:25:46
Imieniny obchodzą: Wiktora, Wilhelma, Wincentego

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Chałupki
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  197 cm (16:50)
poprzedni stan wody: 196 cm (16:40)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 229 cm
 stan niski: 102 cm
Trend: rosnący
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(229cm) strefa stanów wysokich,
(103cm) strefa stanów średnich,
(102cm) strefa stanów niskich,
(197cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(427m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(76m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
17:00, 19 Sty139
18:00, 19 Sty139
19:00, 19 Sty139
20:00, 19 Sty139
21:00, 19 Sty139
22:00, 19 Sty138
23:00, 19 Sty138
00:00, 20 Sty139
01:00, 20 Sty139
02:00, 20 Sty139
03:00, 20 Sty140
04:00, 20 Sty140
05:00, 20 Sty140
06:00, 20 Sty141
07:00, 20 Sty141
08:00, 20 Sty142
09:00, 20 Sty142
10:00, 20 Sty143
11:00, 20 Sty143
12:00, 20 Sty143
13:00, 20 Sty144
14:00, 20 Sty145
15:00, 20 Sty145
16:00, 20 Sty146
17:00, 20 Sty147
18:00, 20 Sty147
19:00, 20 Sty147
20:00, 20 Sty147
21:00, 20 Sty147
22:00, 20 Sty146
23:00, 20 Sty145
00:00, 21 Sty142
01:00, 21 Sty144
02:00, 21 Sty146
03:00, 21 Sty147
04:00, 21 Sty147
05:00, 21 Sty146
06:00, 21 Sty146
07:00, 21 Sty146
08:00, 21 Sty146
09:00, 21 Sty149
10:00, 21 Sty149
11:00, 21 Sty142
12:00, 21 Sty148
13:00, 21 Sty153
14:00, 21 Sty151
15:00, 21 Sty149
16:00, 21 Sty149
17:00, 21 Sty150
18:00, 21 Sty151
19:00, 21 Sty152
20:00, 21 Sty154
21:00, 21 Sty155
22:00, 21 Sty158
23:00, 21 Sty160
00:00, 22 Sty163
01:00, 22 Sty164
02:00, 22 Sty165
03:00, 22 Sty166
04:00, 22 Sty167
05:00, 22 Sty167
06:00, 22 Sty166
07:00, 22 Sty167
08:00, 22 Sty167
09:00, 22 Sty168
10:00, 22 Sty169
11:00, 22 Sty171
12:00, 22 Sty173
13:00, 22 Sty176
14:00, 22 Sty180
15:00, 22 Sty185
16:00, 22 Sty192

Chałupki