Dzisiaj mamy: wtorek, 27 października 2020
wschód: 06:30:34zachód: 16:32:03
Imieniny obchodzą: Iwo, Sabina, Sabiny

Olza

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji


Stacja: OLZA
Rzeka: Odra (1)
Województwo: śląskie
Powierzchnia zlewni: 5829.96 km2
Km rzeki: 717.59 km
Aktualny stan wody:  192 cm   2020-08-24 15:40:00
Poprzedni stan wody: 193 cm 2020-08-24 15:30:00
Stan alarmowy: 610 cm
Stan ostrzegawczy: 500 cm
Strefa stanów wysokich: 263 cm
Strefa stanów niskich: 130 cm
Trend: bez zmian

Stan wody [cm]


Przepływ wody [m3/s]


Informacje


STAN ALARMOWY - jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.

STAN OSTRZEGAWCZY - układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO - ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji o możliwym zagrożeniu powodziowym wynika, że może nastąpić jego zalanie powodujące zagrożenie ludności i mienia. Ogłoszenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do sprawdzenia i przygotowania sił oraz samego przygotowania na ograniczenie wszelkich skutków, spowodowanych ewentualną powodzią.

STAN ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO - ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.

POWÓDŹ – to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne


Data / CzasStan [cm]Przepływ [m/s3]
2020-08-24 15:00
2020-08-24 14:00
2020-08-24 13:00
2020-08-24 12:00
2020-08-24 11:00
2020-08-24 10:00
2020-08-24 09:00
2020-08-24 08:00
2020-08-24 07:00
2020-08-24 06:00
2020-08-24 05:00
2020-08-24 04:00
2020-08-24 03:00
2020-08-24 02:00
2020-08-24 01:00
2020-08-24 00:00
2020-08-23 23:00
2020-08-23 22:00
2020-08-23 21:00
2020-08-23 20:00
2020-08-23 19:00
2020-08-23 18:00
2020-08-23 17:00
2020-08-23 16:00
2020-08-23 15:00
2020-08-23 14:00
2020-08-23 13:00
2020-08-23 12:00
2020-08-23 11:00
2020-08-23 10:00
2020-08-23 09:00
2020-08-23 08:00
2020-08-23 07:00
2020-08-23 06:00
2020-08-23 05:00
2020-08-23 04:00
2020-08-23 03:00
2020-08-23 02:00
2020-08-23 01:00
2020-08-23 00:00
2020-08-22 23:00
2020-08-22 22:00
2020-08-22 21:00
2020-08-22 20:00
2020-08-22 19:00
2020-08-22 18:00
2020-08-22 17:00
2020-08-22 16:00
2020-08-22 15:00
2020-08-22 14:00
2020-08-22 13:00
2020-08-22 12:00
2020-08-22 11:00
2020-08-22 10:00
2020-08-22 09:00
2020-08-22 08:00
2020-08-22 07:00
2020-08-22 06:00
2020-08-22 05:00
2020-08-22 04:00
2020-08-22 03:00
2020-08-22 02:00
2020-08-22 01:00
2020-08-22 00:00
2020-08-21 23:00
2020-08-21 22:00
2020-08-21 21:00
2020-08-21 20:00
2020-08-21 19:00
2020-08-21 18:00
2020-08-21 17:00
2020-08-21 16:00
2020-08-21 15:00
Tagi : 
Category: Hydro