Dzisiaj mamy: piątek, 22 stycznia 2021
wschód: 07:32:45zachód: 16:25:46
Imieniny obchodzą: Wiktora, Wilhelma, Wincentego

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Olza
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  233 cm (16:40)
poprzedni stan wody: 232 cm (16:30)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 263 cm
 stan niski: 130 cm
Trend: rosnący
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(263cm) strefa stanów wysokich,
(131cm) strefa stanów średnich,
(130cm) strefa stanów niskich,
(233cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(550m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(52.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(111m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
16:00, 19 Sty181
17:00, 19 Sty182
18:00, 19 Sty183
19:00, 19 Sty183
20:00, 19 Sty184
21:00, 19 Sty183
22:00, 19 Sty184
23:00, 19 Sty184
00:00, 20 Sty183
01:00, 20 Sty184
02:00, 20 Sty184
03:00, 20 Sty184
04:00, 20 Sty184
05:00, 20 Sty184
06:00, 20 Sty184
07:00, 20 Sty184
08:00, 20 Sty185
09:00, 20 Sty185
10:00, 20 Sty185
11:00, 20 Sty186
12:00, 20 Sty186
13:00, 20 Sty186
14:00, 20 Sty187
15:00, 20 Sty187
16:00, 20 Sty188
17:00, 20 Sty188
18:00, 20 Sty189
19:00, 20 Sty190
20:00, 20 Sty190
21:00, 20 Sty190
22:00, 20 Sty190
23:00, 20 Sty190
00:00, 21 Sty189
01:00, 21 Sty188
02:00, 21 Sty188
03:00, 21 Sty190
04:00, 21 Sty190
05:00, 21 Sty191
06:00, 21 Sty190
07:00, 21 Sty190
08:00, 21 Sty190
09:00, 21 Sty190
10:00, 21 Sty191
11:00, 21 Sty191
12:00, 21 Sty189
13:00, 21 Sty190
14:00, 21 Sty193
15:00, 21 Sty193
16:00, 21 Sty192
17:00, 21 Sty192
18:00, 21 Sty192
19:00, 21 Sty194
20:00, 21 Sty195
21:00, 21 Sty196
22:00, 21 Sty198
23:00, 21 Sty201
00:00, 22 Sty204
01:00, 22 Sty206
02:00, 22 Sty207
03:00, 22 Sty208
04:00, 22 Sty209
05:00, 22 Sty209
06:00, 22 Sty210
07:00, 22 Sty210
08:00, 22 Sty210
09:00, 22 Sty211
10:00, 22 Sty212
11:00, 22 Sty214
12:00, 22 Sty216
13:00, 22 Sty218
14:00, 22 Sty221
15:00, 22 Sty224
16:00, 22 Sty229