Dzisiaj mamy: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
wschód: 05:44:42zachód: 19:48:17
Imieniny obchodzą: Adolfa, Leona, Tymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Olza
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  247 cm (23:30)
poprzedni stan wody: 247 cm (23:20)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 263 cm
 stan niski: 130 cm
Trend: rosnący
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(263cm) strefa stanów wysokich,
(131cm) strefa stanów średnich,
(130cm) strefa stanów niskich,
(247cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(550m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(52.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(120m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
23:00, 16 Kwi243
00:00, 17 Kwi244
01:00, 17 Kwi244
02:00, 17 Kwi245
03:00, 17 Kwi244
04:00, 17 Kwi245
05:00, 17 Kwi245
06:00, 17 Kwi245
07:00, 17 Kwi245
08:00, 17 Kwi246
09:00, 17 Kwi246
10:00, 17 Kwi248
11:00, 17 Kwi247
12:00, 17 Kwi248
13:00, 17 Kwi249
14:00, 17 Kwi250
15:00, 17 Kwi250
16:00, 17 Kwi251
17:00, 17 Kwi250
18:00, 17 Kwi250
19:00, 17 Kwi249
20:00, 17 Kwi248
21:00, 17 Kwi248
22:00, 17 Kwi248
23:00, 17 Kwi249
00:00, 18 Kwi250
01:00, 18 Kwi251
02:00, 18 Kwi252
03:00, 18 Kwi253
04:00, 18 Kwi253
05:00, 18 Kwi253
06:00, 18 Kwi252
07:00, 18 Kwi252
08:00, 18 Kwi251
09:00, 18 Kwi250
10:00, 18 Kwi250
11:00, 18 Kwi249
12:00, 18 Kwi248
13:00, 18 Kwi247
14:00, 18 Kwi247
15:00, 18 Kwi247
16:00, 18 Kwi246
17:00, 18 Kwi245
18:00, 18 Kwi244
19:00, 18 Kwi244
20:00, 18 Kwi244
21:00, 18 Kwi246
22:00, 18 Kwi249
23:00, 18 Kwi254
00:00, 19 Kwi257
01:00, 19 Kwi259
02:00, 19 Kwi261
03:00, 19 Kwi261
04:00, 19 Kwi261
05:00, 19 Kwi259
06:00, 19 Kwi258
07:00, 19 Kwi256
08:00, 19 Kwi255
09:00, 19 Kwi254
10:00, 19 Kwi252
11:00, 19 Kwi251
12:00, 19 Kwi250
13:00, 19 Kwi249
14:00, 19 Kwi249
15:00, 19 Kwi248
16:00, 19 Kwi248
17:00, 19 Kwi248
18:00, 19 Kwi247
19:00, 19 Kwi245
20:00, 19 Kwi244
21:00, 19 Kwi244
22:00, 19 Kwi244
23:00, 19 Kwi246