Dzisiaj mamy: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
wschód: 05:44:42zachód: 19:48:17
Imieniny obchodzą: Agnieszki, Czesława, Czesławy, Teodora

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Racibórz-Miedonia
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  286 cm (00:30)
poprzedni stan wody: 286 cm (00:20)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 148 cm
Trend: malejący
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(286cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(584m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.5m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(135m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
00:00, 17 Kwi282
01:00, 17 Kwi282
02:00, 17 Kwi282
03:00, 17 Kwi282
04:00, 17 Kwi283
05:00, 17 Kwi284
06:00, 17 Kwi285
07:00, 17 Kwi284
08:00, 17 Kwi285
09:00, 17 Kwi284
10:00, 17 Kwi285
11:00, 17 Kwi285
12:00, 17 Kwi286
13:00, 17 Kwi287
14:00, 17 Kwi287
15:00, 17 Kwi288
16:00, 17 Kwi289
17:00, 17 Kwi290
18:00, 17 Kwi291
19:00, 17 Kwi292
20:00, 17 Kwi292
21:00, 17 Kwi293
22:00, 17 Kwi293
23:00, 17 Kwi292
00:00, 18 Kwi292
01:00, 18 Kwi292
02:00, 18 Kwi292
03:00, 18 Kwi292
04:00, 18 Kwi293
05:00, 18 Kwi294
06:00, 18 Kwi295
07:00, 18 Kwi296
08:00, 18 Kwi296
09:00, 18 Kwi296
10:00, 18 Kwi296
11:00, 18 Kwi296
12:00, 18 Kwi295
13:00, 18 Kwi294
14:00, 18 Kwi293
15:00, 18 Kwi292
16:00, 18 Kwi291
17:00, 18 Kwi289
18:00, 18 Kwi288
19:00, 18 Kwi288
20:00, 18 Kwi287
21:00, 18 Kwi286
22:00, 18 Kwi285
23:00, 18 Kwi285
00:00, 19 Kwi285
01:00, 19 Kwi287
02:00, 19 Kwi291
03:00, 19 Kwi295
04:00, 19 Kwi299
05:00, 19 Kwi302
06:00, 19 Kwi305
07:00, 19 Kwi307
08:00, 19 Kwi307
09:00, 19 Kwi307
10:00, 19 Kwi306
11:00, 19 Kwi305
12:00, 19 Kwi304
13:00, 19 Kwi301
14:00, 19 Kwi298
15:00, 19 Kwi298
16:00, 19 Kwi296
17:00, 19 Kwi294
18:00, 19 Kwi294
19:00, 19 Kwi293
20:00, 19 Kwi292
21:00, 19 Kwi291
22:00, 19 Kwi289
23:00, 19 Kwi287
00:00, 20 Kwi287

Racibórz-Miedonia