Dzisiaj mamy: piątek, 22 stycznia 2021
wschód: 07:32:45zachód: 16:25:46
Imieniny obchodzą: Wiktora, Wilhelma, Wincentego

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Racibórz-Miedonia
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  235 cm (17:50)
poprzedni stan wody: 234 cm (17:40)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 148 cm
Trend: rosnący
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(235cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(584m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.5m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(91.4m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
18:00, 19 Sty173
19:00, 19 Sty174
20:00, 19 Sty174
21:00, 19 Sty176
22:00, 19 Sty177
23:00, 19 Sty178
00:00, 20 Sty179
01:00, 20 Sty179
02:00, 20 Sty180
03:00, 20 Sty180
04:00, 20 Sty180
05:00, 20 Sty180
06:00, 20 Sty181
07:00, 20 Sty181
08:00, 20 Sty181
09:00, 20 Sty182
10:00, 20 Sty182
11:00, 20 Sty182
12:00, 20 Sty182
13:00, 20 Sty183
14:00, 20 Sty183
15:00, 20 Sty184
16:00, 20 Sty184
17:00, 20 Sty184
18:00, 20 Sty185
19:00, 20 Sty185
20:00, 20 Sty187
21:00, 20 Sty188
22:00, 20 Sty189
23:00, 20 Sty190
00:00, 21 Sty190
01:00, 21 Sty191
02:00, 21 Sty192
03:00, 21 Sty192
04:00, 21 Sty191
05:00, 21 Sty191
06:00, 21 Sty191
07:00, 21 Sty191
08:00, 21 Sty192
15:00, 22 Sty227
16:00, 22 Sty230
17:00, 22 Sty232

Racibórz-Miedonia