Dzisiaj mamy: czwartek, 6 sierpnia 2020
wschód: 05:25:26zachód: 20:21:12
Imieniny obchodzą: Jakubiny, Oktawiana, Sławobora

Ruda Kozielska

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji


Stacja: RUDA KOZIELSKA
Rzeka: Ruda (1156)
Województwo: śląskie
Powierzchnia zlewni: 384.53 km2
Km rzeki: 12.86 km
Aktualny stan wody:  146 cm   2020-08-06 17:40:00
Poprzedni stan wody: 146 cm 2020-08-06 17:30:00
Stan alarmowy: 310 cm
Stan ostrzegawczy: 250 cm
Strefa stanów wysokich: 220 cm
Strefa stanów niskich: 173 cm
Trend: malejący

Stan wody [cm]


Przepływ wody [m3/s]


Informacje


STAN ALARMOWY - jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.

STAN OSTRZEGAWCZY - układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO - ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji o możliwym zagrożeniu powodziowym wynika, że może nastąpić jego zalanie powodujące zagrożenie ludności i mienia. Ogłoszenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do sprawdzenia i przygotowania sił oraz samego przygotowania na ograniczenie wszelkich skutków, spowodowanych ewentualną powodzią.

STAN ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO - ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.

POWÓDŹ – to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne


Data / CzasStan [cm]Przepływ [m/s3]
2020-08-06 17:00
2020-08-06 16:00
2020-08-06 15:00
2020-08-06 14:00
2020-08-06 13:00
2020-08-06 12:00
2020-08-06 11:00
2020-08-06 10:00
2020-08-06 09:00
2020-08-06 08:00
2020-08-06 07:00
2020-08-06 06:00
2020-08-06 05:00
2020-08-06 04:00
2020-08-06 03:00
2020-08-06 02:00
2020-08-06 01:00
2020-08-06 00:00
2020-08-05 23:00
2020-08-05 22:00
2020-08-05 21:00
2020-08-05 20:00
2020-08-05 19:00
2020-08-05 18:00
2020-08-05 17:00
2020-08-05 16:00
2020-08-05 15:00
2020-08-05 14:00
2020-08-05 13:00
2020-08-05 12:00
2020-08-05 11:00
2020-08-05 10:00
2020-08-05 09:00
2020-08-05 08:00
2020-08-05 07:00
2020-08-05 06:00
2020-08-05 05:00
2020-08-05 04:00
2020-08-05 03:00
2020-08-05 02:00
2020-08-05 01:00
2020-08-05 00:00
2020-08-04 23:00
2020-08-04 22:00
2020-08-04 21:00
2020-08-04 20:00
2020-08-04 19:00
2020-08-04 18:00
2020-08-04 17:00
2020-08-04 16:00
2020-08-04 15:00
2020-08-04 14:00
2020-08-04 13:00
2020-08-04 12:00
2020-08-04 11:00
2020-08-04 10:00
2020-08-04 09:00
2020-08-04 08:00
2020-08-04 07:00
2020-08-04 06:00
2020-08-04 05:00
2020-08-04 04:00
2020-08-04 03:00
2020-08-04 02:00
2020-08-04 01:00
2020-08-04 00:00
2020-08-03 23:00
2020-08-03 22:00
2020-08-03 21:00
2020-08-03 20:00
2020-08-03 19:00
2020-08-03 18:00
2020-08-03 17:00
Tagi : 
Kategoria: Hydro