Dzisiaj mamy: piątek, 22 stycznia 2021
wschód: 07:32:45zachód: 16:25:46
Imieniny obchodzą: Wiktora, Wilhelma, Wincentego

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Ruda Kozielska
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  166 cm (16:40)
poprzedni stan wody: 166 cm (16:30)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 220 cm
 stan niski: 173 cm
Trend: rosnący
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(220cm) strefa stanów wysokich,
(174cm) strefa stanów średnich,
(173cm) strefa stanów niskich,
(166cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.31m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3.01m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(1.98m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
16:00, 19 Sty152
17:00, 19 Sty154
18:00, 19 Sty155
19:00, 19 Sty156
20:00, 19 Sty156
21:00, 19 Sty156
22:00, 19 Sty156
23:00, 19 Sty156
00:00, 20 Sty156
01:00, 20 Sty157
02:00, 20 Sty156
03:00, 20 Sty156
04:00, 20 Sty156
05:00, 20 Sty156
06:00, 20 Sty156
07:00, 20 Sty157
08:00, 20 Sty157
09:00, 20 Sty156
10:00, 20 Sty156
11:00, 20 Sty157
12:00, 20 Sty156
13:00, 20 Sty157
14:00, 20 Sty157
15:00, 20 Sty157
16:00, 20 Sty158
17:00, 20 Sty158
18:00, 20 Sty160
19:00, 20 Sty158
20:00, 20 Sty158
21:00, 20 Sty161
22:00, 20 Sty161
23:00, 20 Sty162
00:00, 21 Sty162
01:00, 21 Sty162
02:00, 21 Sty162
03:00, 21 Sty162
04:00, 21 Sty161
05:00, 21 Sty162
06:00, 21 Sty161
07:00, 21 Sty162
08:00, 21 Sty162
09:00, 21 Sty162
10:00, 21 Sty162
11:00, 21 Sty162
12:00, 21 Sty163
13:00, 21 Sty163
14:00, 21 Sty162
15:00, 21 Sty162
16:00, 21 Sty163
17:00, 21 Sty163
18:00, 21 Sty163
19:00, 21 Sty163
20:00, 21 Sty163
21:00, 21 Sty163
22:00, 21 Sty163
23:00, 21 Sty164
00:00, 22 Sty164
01:00, 22 Sty164
02:00, 22 Sty164
03:00, 22 Sty164
04:00, 22 Sty165
05:00, 22 Sty164
06:00, 22 Sty164
07:00, 22 Sty164
08:00, 22 Sty164
09:00, 22 Sty165
10:00, 22 Sty165
11:00, 22 Sty165
12:00, 22 Sty165
13:00, 22 Sty165
14:00, 22 Sty165
15:00, 22 Sty165
16:00, 22 Sty165

Ruda Kozielska