Dzisiaj mamy: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
wschód: 05:44:42zachód: 19:48:17
Imieniny obchodzą: Adolfa, Leona, Tymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Ruda Kozielska
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  186 cm (23:30)
poprzedni stan wody: 186 cm (23:20)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 220 cm
 stan niski: 173 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(220cm) strefa stanów wysokich,
(174cm) strefa stanów średnich,
(173cm) strefa stanów niskich,
(186cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.31m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3.01m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(3.84m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
23:00, 16 Kwi188
00:00, 17 Kwi187
01:00, 17 Kwi189
02:00, 17 Kwi188
03:00, 17 Kwi188
04:00, 17 Kwi189
05:00, 17 Kwi189
06:00, 17 Kwi189
07:00, 17 Kwi188
08:00, 17 Kwi189
09:00, 17 Kwi190
10:00, 17 Kwi189
11:00, 17 Kwi190
12:00, 17 Kwi190
13:00, 17 Kwi190
14:00, 17 Kwi190
15:00, 17 Kwi191
16:00, 17 Kwi191
17:00, 17 Kwi191
18:00, 17 Kwi190
19:00, 17 Kwi190
20:00, 17 Kwi191
21:00, 17 Kwi191
22:00, 17 Kwi190
23:00, 17 Kwi191
00:00, 18 Kwi190
01:00, 18 Kwi190
02:00, 18 Kwi190
03:00, 18 Kwi190
04:00, 18 Kwi190
05:00, 18 Kwi189
06:00, 18 Kwi189
07:00, 18 Kwi190
08:00, 18 Kwi189
09:00, 18 Kwi189
10:00, 18 Kwi189
11:00, 18 Kwi189
12:00, 18 Kwi188
13:00, 18 Kwi188
14:00, 18 Kwi188
15:00, 18 Kwi189
16:00, 18 Kwi188
17:00, 18 Kwi188
18:00, 18 Kwi188
19:00, 18 Kwi188
20:00, 18 Kwi188
21:00, 18 Kwi188
22:00, 18 Kwi188
23:00, 18 Kwi187
00:00, 19 Kwi187
01:00, 19 Kwi187
02:00, 19 Kwi187
03:00, 19 Kwi186
04:00, 19 Kwi187
05:00, 19 Kwi186
06:00, 19 Kwi186
07:00, 19 Kwi186
08:00, 19 Kwi186
09:00, 19 Kwi186
10:00, 19 Kwi184
11:00, 19 Kwi186
12:00, 19 Kwi185
13:00, 19 Kwi186
14:00, 19 Kwi185
15:00, 19 Kwi186
16:00, 19 Kwi186
17:00, 19 Kwi186
18:00, 19 Kwi186
19:00, 19 Kwi186
20:00, 19 Kwi186
21:00, 19 Kwi186
22:00, 19 Kwi186
23:00, 19 Kwi186

Ruda Kozielska