Dzisiaj mamy: niedziela, 16 maja 2021
wschód: 04:58:49zachód: 20:29:00
Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Bojanów
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  82 cm (14:30)
poprzedni stan wody: 84 cm (14:20)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 60 cm
Trend: rosnący
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(82cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.29m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.46m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(2.97m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
14:00, 13 Maj72
15:00, 13 Maj72
16:00, 13 Maj71
17:00, 13 Maj71
19:00, 13 Maj72
20:00, 13 Maj77
21:00, 13 Maj88
22:00, 13 Maj91
23:00, 13 Maj100
00:00, 14 Maj108
01:00, 14 Maj117
02:00, 14 Maj124
03:00, 14 Maj124
04:00, 14 Maj120
05:00, 14 Maj116
06:00, 14 Maj113
07:00, 14 Maj110
08:00, 14 Maj106
09:00, 14 Maj105
10:00, 14 Maj98
11:00, 14 Maj94
12:00, 14 Maj90
13:00, 14 Maj90
14:00, 14 Maj86
15:00, 14 Maj84
16:00, 14 Maj85
17:00, 14 Maj78
18:00, 14 Maj75
19:00, 14 Maj73
21:00, 14 Maj73
22:00, 14 Maj71
23:00, 14 Maj69
00:00, 15 Maj68
01:00, 15 Maj68
02:00, 15 Maj67
03:00, 15 Maj67
04:00, 15 Maj67
06:00, 15 Maj67
07:00, 15 Maj66
08:00, 15 Maj66
09:00, 15 Maj66
10:00, 15 Maj66
11:00, 15 Maj65
12:00, 15 Maj65
13:00, 15 Maj65
14:00, 15 Maj65
15:00, 15 Maj65
16:00, 15 Maj65
17:00, 15 Maj64
18:00, 15 Maj64
19:00, 15 Maj64
20:00, 15 Maj64
21:00, 15 Maj66
22:00, 15 Maj68
23:00, 15 Maj69
00:00, 16 Maj68
01:00, 16 Maj64
02:00, 16 Maj66
03:00, 16 Maj65
04:00, 16 Maj66
05:00, 16 Maj65
06:00, 16 Maj69
07:00, 16 Maj67
08:00, 16 Maj66
09:00, 16 Maj69
10:00, 16 Maj69
11:00, 16 Maj70
12:00, 16 Maj73
13:00, 16 Maj76
14:00, 16 Maj82

Bojanów