Dzisiaj mamy: niedziela, 16 maja 2021
wschód: 04:58:49zachód: 20:29:00
Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: Ruda Kozielska
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  221 cm (14:10)
poprzedni stan wody: 221 cm (14:00)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 220 cm
 stan niski: 173 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(220cm) strefa stanów wysokich,
(174cm) strefa stanów średnich,
(173cm) strefa stanów niskich,
(221cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.31m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3.01m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(7.41m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

Data / Czas Stan [cm] Przepływ [m³/s]
14:00, 13 Maj161
15:00, 13 Maj160
16:00, 13 Maj160
17:00, 13 Maj161
18:00, 13 Maj161
19:00, 13 Maj166
20:00, 13 Maj171
21:00, 13 Maj174
22:00, 13 Maj191
23:00, 13 Maj196
00:00, 14 Maj203
01:00, 14 Maj214
02:00, 14 Maj224
03:00, 14 Maj232
04:00, 14 Maj237
05:00, 14 Maj240
06:00, 14 Maj242
07:00, 14 Maj244
08:00, 14 Maj244
09:00, 14 Maj243
10:00, 14 Maj242
11:00, 14 Maj243
12:00, 14 Maj246
13:00, 14 Maj251
14:00, 14 Maj257
15:00, 14 Maj263
16:00, 14 Maj269
17:00, 14 Maj271
18:00, 14 Maj272
19:00, 14 Maj272
20:00, 14 Maj271
21:00, 14 Maj268
22:00, 14 Maj263
23:00, 14 Maj264
00:00, 15 Maj263
01:00, 15 Maj264
02:00, 15 Maj264
03:00, 15 Maj264
04:00, 15 Maj263
05:00, 15 Maj263
06:00, 15 Maj263
07:00, 15 Maj262
08:00, 15 Maj260
09:00, 15 Maj260
10:00, 15 Maj260
11:00, 15 Maj259
12:00, 15 Maj258
13:00, 15 Maj258
14:00, 15 Maj257
15:00, 15 Maj256
16:00, 15 Maj254
17:00, 15 Maj250
18:00, 15 Maj247
19:00, 15 Maj244
20:00, 15 Maj244
21:00, 15 Maj244
22:00, 15 Maj244
23:00, 15 Maj240
00:00, 16 Maj234
01:00, 16 Maj229
02:00, 16 Maj227
03:00, 16 Maj224
04:00, 16 Maj224
05:00, 16 Maj226
06:00, 16 Maj220
07:00, 16 Maj220
08:00, 16 Maj223
09:00, 16 Maj220
10:00, 16 Maj220
11:00, 16 Maj219
12:00, 16 Maj220
13:00, 16 Maj220
14:00, 16 Maj221

Ruda Kozielska